MyHeritage - תנאי השימוש

תנאי השימוש עודכנו לאחרונה בתאריך 27/06/2022.
אם לא עיינת בהם מאז תאריך זה, ניתן לעשות זאת כעת.

ברוכים הבאים לאתר MyHeritage

MyHeritage הנו שירות מקוון המאפשר לחברים ליצור פרופילים ואתרי משפחה על מנת לבנות ולהדפיס את אילנות היוחסין שלהם, להעלות ולשתף תמונות משפחתיות, ולחקור את ההיסטוריה המשפחתית שלהם באמצעות כלי מחקר מתקדמים ("השירות"). השירות הנו בבעלות חברת MyHeritage Ltd. (להלן: "אנחנו" או "שלנו") ומופעל על ידה. "את" או "אתה" פירושם משתמש בשירות מעל גיל 13 (במדינות מסוימות הגיל המינימלי הנו 14, ראה סעיף "משתמשים קטינים" להלן). כל שימוש בשירות ו/או באתר MyHeritage("האתר") כפוף לקיום התנאים המפורטים להלן. אנא קרא/י אותם בעיון, מאחר שבאמצעות השימוש באתר הנך מסכים/ה להיות מחויב בתנאים אלה ולכרות עמנו הסכם המבוסס על תנאים אלה ("ההסכם"), בין אם תירשם/י כחבר/ה ב- MyHeritage ("חבר") ובין אם לאו. האתר הנו חלק מקבוצת אתרים שבבעלותנו ובתפעולנו (קבוצת האתרים MyHeritage) הכוללת גם את אתרי MyHeritage.* על דומיינים עליונים אחרים וכן את אתר Geni.com.
אם אינך מסכים/ה להוראה כלשהי המופיעה בתנאים אלה, אל תשתמש/י בשירות ו/או באתר. אנו שומרים על זכותנו לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, ושינויים כאלה יקבלו תוקף מיד עם פרסומם באתר. הנך מסכים/ה להיות מחויב/ת בשינויים כלשהם להסכם זה אם תמשיך/י לעשות שימוש בשירות לאחר פרסום שינויים כאמור.

השירות

אתרי המשפחה של MyHeritage

שירות MyHeritage מאפשר לך כחבר/ה בו, ליצור ולהעלות תכנים לאתרי המשפחה של MyHeritage, ומאפשר לך לפקח ולהגביל גישה לתכנים אלה על ידי משתמשים אחרים בקבוצת האתרים MyHeritage. לנוכח טבעו של השירות, נא בחר/י בקפידה את המידע שברצונך להעלות אל אתרי המשפחה של MyHeritage והימנע/י מהעלאת תכנים בלתי חוקיים או בלתי הולמים. אנחנו לא נערוך ולא נפקח על תוכן שסופק על ידי המשתמש, אולם אנו שומרים על הזכות להסיר תכנים שהועלו על ידי משתמש כלשהו והובאו לתשומת לבנו ואשר, בהתאם לשיקול דעתנו, מפירים הסכם זה.

לצורך המחשה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, עליך להימנע מלהעלות לשירות, לשלוח או להפוך לזמין בדרך אחרת, באמצעות השירות או בקשר אליו, את הפרטים הבאים:

אסור לך:

ללא הסכמתנו המפורשת מראש ובכתב, אסור לך להעתיק או לאגור באופן אלקטרוני את כל האתר או כל חלק מהאתר שלנו או התכנים שבו, או להפוך לזמין, להפיץ, למכור או להציע למכור את כל האתר או חלק כלשהו מהאתר או תכניו, או להוריד באופן שיטתי תכנים ונתונים מהאתר או באמצעות האתר או ליצור או לאכלס מסדי נתונים אחרים לכל מטרה שהיא.
כל שימוש ב"עכבישים", בתוכנות או ברובוטים של איסוף, הורדה או קצירת נתונים ועמודים כלשהם מתוך האתר (spiders, crawlers) ללא הסכמתנו המפורשת בכתב ומראש, הנם אסורים בהחלט.
הפעלת סקריפטים לאוטומיזציה של כל פעילות באתר, לרבות אך לא מוגבלת להעלאת תמונות, צביעת תמונות, שחזור צבע ו/או כל שיפור ומניפולציות אחרות של תמונות, אסורה בהחלט. בנוסף, פיצול סרטונים לפריימים כדי לצבוע את תמונות המסגרת ב-MyHeritage אסור בהחלט. הפרה של כל אחד מהאיסורים הללו עלולה לגרום להפסקה מיידית של חברותך ועלולה לגרום לתביעה משפטית לצו מניעה, פיצויים ו/או כל חלופה הוגנת אחרת.
פעילות כלשהי במסגרת האתר שלנו, שהובאה לתשומת לבנו והנה בהפרה של הדין החל, כפי שנקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי, תובא לתשומת לבן של הרשויות הרלוונטיות.

אתר המשפחה MyHeritage הנו מקום שבו החברים חולקים את התכנים שלהם עם חברים אחרים. דבר זה עשוי ליצור מחלוקות בין החברים. הקווים המנחים הבאים יחולו על כל החברים באתר ,MyHeritage ובכלל זה, גם עליך:

התאמות חכמות (Smart Matching™) הנו שירות אשר מבצע תגליות באמצעות איתור התאמות בין אילן היוחסין שלך לבין אילנות יוחסין אחרים, אולם יתרון זה מגיע עם חסרון במישור הפרטיות: הבעלים של אתרי משפחה אחרים יוכלו לראות חלקים מאילן היוחסין שלך אשר תואם את שלהם (למעט אנשים חיים באילן היוחסין שלך, אשר אינם מופיעים באילן היוחסין של הבעלים, ואשר יישארו חסויים). אם הדבר מפריע לך, עליך לבטל את הפונקציה "התאמות חכמות", באמצעות לחיצה על הקישור "הפרטיות שלי" בתפריט של החשבון בפינה הימנית העליונה של האתר. לאחר מכן יש ללחוץ על הלשונית "תוכן" מתחת לשם אילן היוחסין שלך, לבטל את סימון האפשרות "לאפשר התאמות חכמות" וללחוץ על הכפתור "שמור". אם אתה מאפשר את הפונקציה "התאמות חכמות" עבור אילן היוחסין שלך, את/ה לוקח/ת, אחריות על כך שחברים אחרים יוכלו לראות חלקים מאילן היוחסין שלך.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו, להסיר, לדחות, או לסרב להעלות תוכן כלשהו שהועלה על ידך ו/או נמצא באתר משפחה, או להגביל, להשעות או לבטל את גישתך לכל האתר ו/או השירות או לחלק מהם בכל עת, מסיבה כלשהי או ללא סיבה, במתן הודעה מוקדמת או בלעדיה, ומבלי לשאת באחריות כלשהי לכך, בין כספית ובין אחרת. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו, להסיר, לדחות, או לסרב להעלות כל אתר משפחה בכל עת, מסיבה כלשהי או ללא סיבה, במתן הודעה מוקדמת או בלעדיה, אם נגלה שאתר המשפחה מפר בצורה כלשהי את הוראותיו של הסכם זה.

מרגע שהעלית, כתבת או פרסמת תכנים באתר, לרבות אילנות יוחסין ותמונות, הדברים יוכלו להיות נגישים לכל האנשים בעלי גישה לאתר או אתרים כלשהם בקבוצת האתרים של MyHeritage , תלוי בהגדרות ההרשאות הנמצאות בשליטתך. בהסתמך על הגדרות ההרשאות שלך, משתמשים אחרים באתר יוכלו לראות, להעתיק, להוריד, לאחסן, לערוך, לשנות או למחוק תכנים מסוימים אותם הנך מעלה. הנך מסכים/ה כי משתמשים אחרים יוכלו לקבל גישה לאתר המשפחה שלך, ויוכלו להוסיף, לגרוע או לתקן באופן אחר את אתר המשפחה שלך. מידע אותו הנך מציג/ה, יוצג ויהיה זמין לאחרים ברמת החיפוש, הצפייה או השמיעה.

הנך רשאי/ת למחוק תוכן אותו העלית בעבר לאתר; ואולם, אם אחרים הורידו אותו או שמרו בדרך אחרת עותקים ממנו, יתכן שהוא עדיין יהיה זמין לצפייה ציבורית.
משתמשים אחרים יוכלו ליצור עמך קשר באמצעות האתר בנוגע לתכנים אותם הנך מעלה על מנת לסייע במחקר שלהם. אנו רשאים לשלוח אליך הודעת דוא"ל כאשר תקבל הודעה חדשה באתר שלנו ממשתמש אחר. תוכל לשנות את הגדרות הדוא"ל שלך אם את/ה מעדיף/ה שלא לקבל הודעות כאלה.

תחומים אחרים של האתר

כחבר/ה, הנך רשאי/ת להעלות תכנים לאזורים אחרים של MyHeritage ,למשל באזורי התמיכה הטכנית. כמו כן, הנך רשאי/ת לרשום הערות לגבי תכנים שהועלו על ידי משתמשים אחרים. אנו שומרים על זכותנו להסיר כל תוכן או פוסט אשר לדעתנו, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, מפר הסכם זה בכל צורה שהיא, במתן הודעה מוקדמת או בלעדיה, וללא שום אחריות, כספית או אחרת.

שירות הגיבוי של MyHeritage

אתר MyHeritage מספק שירות אופציונלי לגיבוי נתונים תמורת דמי מנוי נוספים. שירות גיבוי זה כפוף לתנאים אלו ולתנאי השימוש הייעודיים של שירות הגיבוי.

רישיון שימוש מוגבל

מוענק לך בזה רישיון לעשות שימוש בשירות ובתוכנו, אך ורק לצורך שימוש אישי ובכפוף לתנאים של הסכם זה ("הרישיון"). השירות לא נועד ולא ניתן ברישיון למטרה מסחרית כלשהי. אנו שומרים על זכותנו לבטל את השירות או חלק ממנו בכל עת. הורדה (download) של השירות או כל חלק תפקודי ממנו, או כל חלק מהאזורים הציבורים של השירות, הנה אסורה בהחלט. פרסום מקוון הנו אסור. הפרה של רישיון זה עלולה לגרום לביטול המיידי של חברותך ועלולה לגרום לתביעה משפטית נגדך, לצו מניעה, פיצויים ו/או כל סעד אחר. הנך רשאי לעשות שימוש בשירות ובכל תוכנה שהשירות מספק, רק כל עוד הנך מחובר בחיבור מקוון ואינך רשאי להוריד, להעתיק, לעשות שימוש חוזר או להפיץ את התוכנה, אלא במקרים בהם הדבר צוין עם ההתחברות לתוכנה שהיא זמינה גם לשימוש שאינו מקוון והרישיון לאותו שימוש ניתן בקשר לתוכנה זו.

זכויות יוצרים

באמצעות העלאת תכנים לאתר, הנך מעניק/ה לנו רישיון שאינו בלעדי, ללא תמלוגים, בכל רחבי העולם לאחסן ולהפיץ תוכן תוכן זה ("הרישיון לתוכן").
האינטגרציה בין ההתאמות של MyHeritage לבין השותפים שלנו כדוגמת RootsMagic ו- Family Historian אינה כוללת פרסום תוכן. לא ייעשה כל שימוש במידע המועבר אלינו מתוכנות ואתרי השותפים, לכל מטרה אחרת למעט מתן שרותי ההתאמה, והמידע לא יוצג באופן פומבי, לא יימסר ברישיון ולא יימכר לצד שלישי. אין אנו מקבלים הרשאה למידע כזה ומידע כזה אינו נאסף על ידנו, והוא נמחק באופן אוטומטי לאחר שההתאמות מחושבות. משתמשי השותפים שלנו עשויים לקבל Smart Matches (התאמות אילן יוחסין) עם המשתמשים שלנו, אך התאמות אלו אינן דו-כיווניות: המשתמשים שלנו לא יקבלו Smart Matches עם המשתמשים של השותפים שלנו, ולא יוכלו לראות את הנתונים שלהם.

כל התכנים המועלים לאתר, למעט תכנים שהועלו על ידי המשתמשים, הנם בבעלותנו או בבעלות צדדים שלישיים אשר העניקו לנו רישיון מוגבל בכל הנוגע לתוכן כאמור. תוכן המועלה לאתרי משפחה הנו בבעלות האדם שיצר את התוכן, בפיקוח מנהל אתר המשפחה בו הועלה, ומאוחסן על ידנו על פי התנאים של הסכם זה. יובהר, כי אם תמחק את המידע שלך מהאתר ו/או את החשבון שלך, יובא הרישיון לתוכן לסיומו ולא נוכל להחזיק או להשתמש במידע שהועלה על ידך לאתר.

MyHeritage מוגן על ידי זכויות יוצרים על פי החקיקה של ארה"ב וישראל, אמנות בינלאומיות וכן חוקי זכויות יוצרים אחרים.
אסור לך לשנות את קוד היישום שבבסיס התוכנה שלנו והיישומים שלה בכל צורה שהיא. אסור לך לבצע, לאפשר או לגרום ליצירה של עבודות נגזרות, תרגום, הנדסה לאחור, דה-קומפילציה, פירוק או פריצה ליישומים כלשהם המוצעים על ידנו, וכן רכיבים ניתנים להורדה או כל חלק מתוכם.

הודעה והסרה

במידה ומוצג באתר תוכן ו/או יצירות שבבעלותך ולדעתך מפר זכויות יוצרים שלך, הנך מוזמן/ת ליצור קשר עם החברה בבקשה להסירו ע"י משלוח דוא"ל לכתובת copyright@myheritage.com תוך הפנייה מדויקת (כולל URL) לתוכן המפר וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות שלך, כולל שמך ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותישלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין. לתשומת לבך, החברה אינה מנטרת את התוכן המועלה לאתר על-ידי משתמשים ולכן לא תוכל לדעת כי מפורסם באתר תוכן מפר מבלי שתיצור/תצאי עמנו קשר. החברה לא תהיה אחראית לתוכן מפר כאמור בסעיף זה.

שיווק שירותינו ומשלוח דברי פרסום

הרשמתך לשירות מהווה את הסכמתך לכך שנשתמש בפרטי הקשר שלך כדי להציע לך מוצרים או שירותים מטעם MyHeritage שעשויים להשתלב עם המוצר או השירות שביקשת מאיתנו במקור. הצעות פרסומיות אלו עשויות להגיע באמצעות דוא"ל, טלפון, או דיוור ישיר.

אם אין ברצונך לקבל הצעות שיווק באמצעות הדוא''ל, ניתן להודיע על סירובך בכל עת באחת בכל אחת מהדרכים הבאות:
- באמצעות הקישור שנמצא בגוף הודעת הדוא"ל שנשלחה אליך.
- דרך הגדרת העדפות הדוא"ל באתר החברה -למידע נוסף ניתן לעיין בחלק העוסק בהעדפות דוא"ל במדיניות הפרטיות שלנו.
- באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא"ל unsubscribe-il@myheritage.com.
- באמצעות משלוח מכתב אל מייהריטאג' בע"מ בכתובת: ת.ד. 50, טרמינל פארק, אור יהודה, ישראל, 6037603.
- כמו כן, ניתן לבקש זאת במסגרת שיחה שלך עם נציג/ה מטעם .MyHeritage

אם אין ברצונך לקבל הצעות שיווק באמצעות הטלפון או בדואר ישיר, ניתן להודיע על סירובך בכל עת בכל אחת מהדרכים הבאות:
- באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא"ל unsubscribe-il@myheritage.com
- באמצעות משלוח מכתב אל מייהריטאג' בע"מ בכתובת: ת.ד. 50, טרמינל פארק, אור יהודה, ישראל, 6037603.
- כמו כן, ניתן לבקש זאת במסגרת שיחה שלך עם נציג/ה מטעם MyHeritage.

תנאי המנוי והתשלומים

מנויים
בנוסף למסלול ה-Basic החינמי, MyHeritage מציע מסלולי מנויים בתשלום, בהם: מנוי פרמיום לאתר המשפחה, מנוי PremiumPlus לאתר המשפחה, מנוי ‘Data’ ומנוי 'Complete'.
כל המנויים מתחדשים אוטומטית כדי להבטיח רציפות בשירות. משמעות הדבר היא שאם תהפוך/תהפכי למנוי/ה בתשלום, המנוי שלך יתחדש אוטומטית ואמצעי התשלום שמסרת יחויב בהתאם לתקופת המנוי, אלא אם כן תבחר/י שלא לחדש את המנוי או תבטל/י אותו בהתאם להוראות הסכם זה.

כל טובין חומרי או פריטים ברי מסירה שנרכשו מאיתנו פועלים תחת חוזה משלוח. הווה אומר שהסיכון על אובדן וקניין פריטים אלו מועברים אליך בעת מסירת הסחורה למוביל.

1. ביטול חידוש המנוי
באפשרותך לבטל את חידוש המנוי שלך על ידי שימוש בעמוד הרכישות שלי. בעמוד זה, עליך לבחור במסלול הרלוונטי שרכשת, להקליק על ''ראה/י פירוט'' ואז לבחור באפשרות ''הפסק חידוש שנתי''. כמו כן, ניתן לבטל חידוש של מנוי באמצעות יצירת קשר טלפוני עם MyHeritage בטלפון מספר 1-877-432-3135.

2. תקופת ניסיון ללא תשלום (Free trial)
מסלול מנוי עם תקופת ניסיון ללא תשלום יחוייב רק בתום תקופת הניסיון. ניתן לבטל את תקופת הניסיון ללא תשלום במהלך תקופת הניסיון באמצעות עמוד הרכישות שלי , ואז לא תחויב/י בתשלום כלשהו. בעמוד זה, עליך לבחור במנוי ''Data'' או במנוי "Complete", להקליק על ''ראה/י פירוט'' ולאחר מכן לבחור ב''הפסק/י ניסיון בחינם עכשיו'' עבור המנוי המתאים.
כדי להתחיל תקופת ניסיון ללא תשלום, נצטרך את פרטי התשלום שלך. מתן פרטי התשלום שלך וקבלת התנאים על ידך מהווים את הסכמתך לכך שMyHeritage עשויה להתחיל לחייב אותך על המנוי בתשלום באופן אוטומטי עם תום הניסיון החינמי, על בסיס שנתי מתחדש. מחזיקי כרטיס ויזה (Visa) יקבלו התראה באימייל 7 ימים לפני תום תקופת הניסיון החינמית.

3.מדיניות החזרים
MyHeritage מייחסת חשיבות רבה לשביעות רצונם של לקוחותיה ומציעה החזר כספי מובטח תוך שלושים (30) יום. אם מסלול המנוי שרכשת לא יהיה לשביעות רצונך, תוכל/י לבקש החזר כספי מלא באמצעות יצירת קשר עם שירות תמיכת הלקוחות בתוך 30 יום מהיום בו בוצעה רכישת המנוי. הבטחת החזר כספי זו חלה על המנויים של Premium, PremiumPlus, Data) MyHeritage או (Completeולא על מוצרים פיזיים, כגון פוסטרים של אילן היוחסין המשפחתי.
כל ההחזרים יועברו לכרטיס האשראי המקורי שבאמצעותו בוצעה הרכישה שלך. אנא קח/י בחשבון כי העברת ההחזר אליך או ביטול החיוב בחשבונך עשויים לקחת מספר ימים.

4.המחירים עשויים להשתנות
MyHeritage שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המחירים מעת לעת. כדי לראות את המחירים העדכניים, ניתן לעיין ברשימת המחירים. המחירים עשויים להיות כפופים לתשלומי מיסים ומכס נוספים, כתלות במדינה בה את/ה מתגורר/ת. לאחר כל תשלום MyHeritage תשלח לך דוא"ל עם פרטי הרכישה והסכום שנגבה ממך.

5.חידוש מינוי עם מחיר קבוע (price lock)
מינויים שנרכשו עם הבטחת מחיר קבוע ("מינויים עם מחיר קבוע") יחודשו באותו המחיר בו נרכשו במקור. שינויים במחירי המינויים לא ישפיעו על מחיר החידוש של מינויים עם מחיר קבוע. אם יש לך מינוי עם מחיר קבוע, כל עוד הוא נשאר פעיל, תמיד נגבה ממך את המחיר הקבוע במועדי חידוש המינוי. במקרה של בחירה מצדך להפסיק את המינוי עם המחיר הקבוע באמצעות הפסקת חידושו, לאחר שהוא ייגמר אין כל הבטחה שתהיה לך האפשרות לרכוש אותו באותו המחיר בעתיד.

פטור מאחריות ושיפוי

פטור מאחריות
א. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה, MyHeritage, מנהליה, סוכניה, נציגיה, עובדיה, מעניקי הרישיון שלה והחברות הקשורות אליה, לא יהיו יהיו אחראים לכל מידע שגוי או לא מדויק בקשר לשירות, בין אם נגרם על ידי משתמשים באתר, חברים, מנויים, המפרסמים או השותפים שלנו, או בשל הציוד או התוכנות הקשורים לתפעול האתר או השירות, או המשמשים להפעלתם.

ב. MyHeritage, החברות הקשורות שלה ומעניקי הרישיון שלה, אינם אחראים להתנהלות, בין אם באופן מקוון ובין אם לא מקוון, של אף חבר או משתמש אחר באתר. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה לא נהיה אחראים לאובדן או נזק כלשהו, כולל אובדן נתונים או מידע , פציעה או מוות, או השלכות פרטניות הנובעות משימוש על ידי אדם כלשהו באתר או בשירות, ממידע כלשהו שהועלה לאתר או הועבר לחברים או משתמשים אחרים, או לכל אינטראקציה בין חברים לבין משתמשים או חברים אחרים באתר, בין אם הם מקוונים או לא מקוונים.

ג. המידע, המוצרים והשירותים הכלולים בשירות ובאתר, עשויים לכלול אי דיוקים או שגיאות דפוס. שינויים מתווספים מעת לעת למידע האמור בזה, לתנאי השימוש הללו ולמדיניות הפרטיות.

ד. MyHeritage אינה אחראית לכל שגיאה, מחדל, הפרעה, מחיקה, ליקוי, עיכוב בהפעלה או שידור, כשל בקו תקשורת, גניבה, הרס, גישה בלתי מורשית, או שינוי, בתקשורת של משתמשים או חברים; ואינה אחראית לכל בעיה או תקלה טכנית של רשת טלפון או קווים כלשהם, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, כשל של דואר אלקטרוני או נגנים בשל בעיות טכניות או עומסי תנועה באינטרנט או באתר כלשהו או בשילוב גורמים אלה. MyHeritage והחברות הקשורות שלה אינן אחראיות לכל פגיעה או נזק לציוד מחשב כלשהו השייך למשתמש באתר, חבר או לכל אדם אחר, הקשור או נובע משימוש באתר, צפייה, ניגון או הורדה של חומרים כלשהם באתר או מהאתר, או אחרת בקשר עם השירות.

ה. המידע, המוצרים והשירותים הכלולים בשירות ובהאתר ניתנים "כפי שהם" ("as is") ולמעט אם אסור אחרת על פי החוק החל, MyHeritage מסתייגת במפורש מכל מצג או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע, לרבות, ללא הגבלה, בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין, אי הפרה של זכויות צד שלישי או זכויות אחרות, איכות משביעת רצון, זמינות האתר בכל זמן ומיקום, ללא הפרעה או ו/או באופן מאובטח; שפגמים או שגיאות יתוקנו; או שהשירות נקי מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. אין אנו מתחייבים לתוצאות ספציפיות כלשהן משימוש בשירות. השירות עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי שאינם בבעלותנו או בשליטתנו. אין לנו שליטה ואנו מסירים כל אחריות לגבי התוכן, המדיניות או ההתנהלות של אתרי צד שלישי, ואנחנו לא אחראים עליהם. אתה פוטר אותנו במפורש מכל אחריות הנובעת משימושך בכל אתר אינטרנט או שירותים של צד שלישי. איננו מתחייבים, תומכים, מעודדים, מקדמים או לוקחים אחריות על כל מוצר או שירות המפורסם או המוצע על ידי צד שלישי באמצעות השירות או על כל אתר, קישור, באנר, פרסום אחר, או מידע אחר שעשוי להיות מוזכר באתר. אנחנו לא נהיה צד ולא נהיה אחראים אחראים לפקח בשום צורה על שום עסקה בינך לבין ספק צד שלישי של מוצרים או שירותים. אנו וספקי הצד השלישי שלנו לא יוצרים מצגים כלשהם בנוגע להתאמה, אמינות או דיוק של התכנים המובאים באתר למטרה כלשהי. בשום מקרה, לא אנחנו ולא ספקי הצד השלישי שלנו נישא באחריות לשום נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשי, מיוחד או אחר, ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אבדן רווחים, הכנסות, אבדן נתונים וכן נזקים אחרים בחוזים, נזיקין, דיני היושר או כל תיאוריה משפטית אחרת, אפילו אם ניתנה הודעה על אפשרות גרימת הנזק.

תקרת אחריות
בשום מקרה לא יהיו MyHeritage (או ספקי הצד השלישי שלה) אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי אחר כלשהו אחר בגין נזקים עקיפים, תוצאתיים, מופתיים, מקריים, מיוחדים או עונשיים, לרבות נזקים הנובעים משימושך או חוסר יכולתך להשתמש בשירות או בחלק כלשהו ממנו, אפילו אם ניתנה לנו הודעה על האפשרות לגרימת נזקים כאלה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריותנו (או אחריות ספקי צד שלישי מטעמנו) כלפיך או כלפי צד ג' אחר כלשהו, מכל סיבה שהיא, תוגבל בכל עת לסכום ששולם, אם בכלל, על ידך אלינו עבור השירות במהלך תקופת החברות. אנו לא מתחייבים באחריות הנובעת מכל (i) שגיאות, טעויות או אי דיוקים בתוכן; (ii) נזק אישי או נזק לרכוש, מכל סוג שהוא שהוא, הנובע מהגישה שלך לשירות והשימוש בשירות; (iii) כל גישה בלתי מורשית לשרתים שלנו או שימוש לא מורשה בהם ו/ או לכל מידע השמור בו או לשימוש בו; (iv) כל הפרעה או הפסקת ההגישה לשירות או ממנו; (v) באגים, וירוסים, סוסים טרויאניים וכדומה, העלולים להיות מועברים לשירות או דרכו; ו / או (vi) כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה מהשימוש שלך בשירות, בין אם זה מבוסס על אחריות, חוזה, עוולה או כל תיאוריה משפטית אחרת. מגבלות האחריות שלעיל יחולו במידה המירבית המותרת על פי החוק החל בתחום השיפוט הרלוונטי.
מאחר ובמספר מדינות/ שטחי שיפוט לא ניתן להחריג או להגביל אחריות לנזקים תוצאתיים או אקראיים, ייתכן שמגבלה זו לא תחול עליך בחלקה. אם אינך מרוצה מחלק כלשהו מהשירות או מכל אחד מתנאי השימוש הללו, תרופתך היחידה והבלעדית היא לחדול מהשימוש בשירות.

שיפוי
אתה מסכים לשפות ולשמור את MyHeritage, חברות הבת שלה, העובדים, הדירקטורים, הסוכנים, מעניקי הרישיון, המנהלים, החברות הקשורות שלה וכל צד שלישי הפועל מטעמנו, מנהליהם, סוכניהם, שותפיהם ועובדיהם, מכל נזק, תובענה משפטית, הפסד רווחים או הוצאות (לרבות שכר טרחת עורכי דין), אחריות, תביעה, או דרישה, על ידי צד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימושך או הגישה שלך לשירות, הפרתך את הסכם זה ו/או כל הפרה של מצגייך והתחייבויותיך המפורטות לעיל ו/או אם מידע כלשהו שאתה מעלה לאתר או מעביר לנו בדרך אחרת או באמצעות השירות גורם לנו להיות אחראים כלפי צד ג' כלשהו.

תנאי חברות נוספים

1.רישום ואבטחה
א. כחלק מהליך ההרשמה שלך, תצטרך/י למסור את כתובת הדוא"ל שלך ואת שמך המלא ולבחור סיסמה. עליך לספק לנו מידע רישום נכון, מדויק, שלם ומעודכן. מחדל מלעשות כן יהווה הפרה של הסכם זה. הנך מבין/ה שאינך רשאי/ת: (1) לבחור או לעשות שימוש בשם או בכתובת דוא"ל של אדם אחר מתוך כוונה להתחזות לאותו אדם; (2) לעשות שימוש בשם או בכתובת דוא"ל של אדם אחר מלבדך ללא הרשאה; (3) לציין תאריך שגוי של שנת לידה או תאריך לידה לגבי עצמך; או (4) לעשות שימוש בשם או בכתובת דוא"ל אשר אנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, רואים כבלתי נאות או פוגעני.

ב. עליך להיות בגיל 13 ומעלה על מנת להשתמש בשירות, אלא אם דיני המדינה שבה הנך מתגורר או שממנה הנך עושה שימוש בשירות, קובעים אחרת (למידע נוסף, ר' פרק שכותרתו "משתמשים קטינים" להלן). הרישום והכניסה לאתר ייחשבו כאישור לכך שגילך הנו מעל 13. אם גילך מעל 13 אך מתחת לגיל 18, תידרש להמציא הסכמה מהורה או אפוטרופוס לשימוש בשירות (למידע נוסף, ר' פרק שכותרתו "צעירים מתחת לגיל 18" להלן).

ג. הנך נושא באחריות לשמירת סיסמתך בסודיות ועליך לא לגלות אותה לאף אחד. הנך נדרש שלא להשתמש בסיסמה שלך ב MyHeritage באף אתר אחר. הנך נושא/ת באחריות לכל השימוש או הפעילות באתר שנעשתה באמצעות הסיסמה שלך. אנו לא נדרוש ממך בשום מקרה לגלות את הסיסמה שלך לאף נציג מטעמנו. הפצת הסיסמה שלך על מנת לאפשר גישה לאתר על ידי אחרים, אסורה בהחלט ותהווה הפרה של הסכם זה. עליך להודיע לנו בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני ל: privacy@myheritage.com אודות כל ידיעה או חשד באשר לשימוש בלתי מורשה בחשבון שלך, או כל פרצת אבטחה ידועה או נחשדת.

ד. כל פעילות מרמה, ניצול או פעילות בלתי חוקית אחרת, עלולה להוות עילה לביטול חברותך, בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי שלנו, וייתכן שתופנה לרשויות מתאימות לאכיפת החוק.

2.שינויים בהסכם זה ובשירות
אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לשנות הסכם זה או את השירות בכל עת. שינויים בשירות יפורסמו באתר. אם חלק כלשהו מהסכם זה או כל שינוי בו או בשירות אינם מקובלים עליך או יגרמו לך לא לקיים יותר הסכם זה, עליך לחדול מהשימוש בשירות. המשך השימוש בשירות כעת או לאחר עריכת שינויים בהסכם זה, פירושם כי קיבלת על עצמך את השינויים והנך מחויב/ת בהם.
כל אימת שהסכם זה ישונה במהותו, הכותרת "עודכן" תופיע באופן מיידי ליד הקישור "תנאי השימוש" המוביל להסכם זה, בתחתית עמודי השירות. הכותרת " תוסר כעבור 30 יום או לאחר שתכנס/י לדפים המעודכנים של תנאי השימוש לצורך קריאתם, לפי המוקדם מבין השניים. במקרה של שינוי מהותי בהסכם זה, תינתן לך הודעה על כך בדואר אלקטרוני זמן סביר מראש.

3.משתמשים קטינים

אנו דורשים מהמשתמשים להיות בני 13 לכל הפחות לפני שיוכלו ליצור חשבון בשירות. במספר מדינות, מגבלת הגיל עשויה להיות גבוהה יותר. מתן מידע שקרי על מנת ליצור חשבון, תהווה תמיד הפרה של הסכם זה. זה כולל חשבונות שנרשמו מטעמם של ילדים הצעירים מגיל 13 על ידי אנשים מבוגרים יותר.
אם ילדך הקטין (שמתחת לגיל 13) יצר חשבון ב- MyHeritage, תוכל/י להראות להם כיצד למחוק את החשבון שלהם באמצעות התחברותם לחשבון, בחירת "הגדרות חשבון" מתוך תפריט החשבון בפינה הימנית העליונה, ולאחר מכן הקלקה על "מחק את החשבון שלי". אם תרצה/י לדווח לנו על חשבון הרשום על שם ילד קטין, אנא העבר/העבירי בדוא"ל את הפרטים לכתובת privacy@myheritage.com אנחנו נמחק במהרה את החשבון של כל ילד מתחת לגיל 13 שידווח לנו.
במרבית שטחי השיפוט, השירות מצריך משתמשים להיות בגיל 13 לפחות לפני שיוכלו ליצור חשבון משתמש. אנו שואפים ליצור שירות גלובלי עם סטנדרטים עקביים עבור כולם, אך במקביל, אנו שואפים לכבד את החקיקה המקומית. בהתאם לחקיקה של ישראל, ספרד ודרום קוריאה, אנו דורשים מהמשתמשים להיות בני 14 לכל הפחות לפני שיוכלו ליצור חשבון ולעשות שימוש בשירות. אם ילדך הקטין (שמתחת לגיל 14) שמתגורר בישראל, ספרד או דרום קוריאה, יצר חשבון ב- MyHeritage, תוכל/י להראות להם כיצד למחוק את החשבון שלהם באמצעות התחברותם לחשבון, בחירת "הגדרות חשבון" מתוך תפריט החשבון בפינה הימנית העליונה, ולאחר מכן הקלקה על "מחק את החשבון שלי". אם תרצה/י לדווח לנו על חשבון הרשום על שם ילד קטין, המתגורר בישראל, ספרד או דרום קוריאה. אנא העבירו בדוא"ל את הפרטים לכתובת privacy@myheritage.com. אנחנו נמחק במהרה את החשבון של כל ילד מתחת לגיל 14 המתגורר בישראל, ספרד או דרום קוריאה, שידווח לנו.

4.צעירים מתחת לגיל 18

צעירים מתחת לגיל 18 יכולים להשתמש בשירות בתנאי שאינם קטינים (ר' פרק "קטינים" לעיל), ובתנאי שיקבלו את הסכמת ההורה או האפוטרופוס לשימוש שלהם בשירות ("הסכמה"). לצעירים מתחת לגיל 18 אסור להשתמש בשירות ללא הסכמה עד הגיעם לגיל 18 ומעלה.
במדינות מסוימות, השירות יכול להציג טופס חובה מיוחד של הורה/ אפוטרופוס, כאשר נקבע שהמשתמש הנרשם או הנכנס לשירות הנו מתחת לגיל 18. בטופס ההסכמה, ההורה או האפוטרופוס נדרש להכניס את שמו המלא ואת כתובת הדוא"ל שלו ולסמן תיבות המצהירות כי הוא ההורה או האפוטרופוס של הנער/ה מתחת לגיל 18, מסכים להסכם זה ולמדיניות הפרטיות ומקבל אחריות לשימוש בשירות על ידי הנער/ה מתחת לגיל 18. אם מוצג טופס הסכמה, לא ניתן לעשות שימוש בשירות עד שימולא הטופס. אם המשתמש אינו מתחת לגיל 18, הטופס מאפשר למשתמש להצהיר על כך ולציין שנת לידה נכונה. כאשר טופס ההסכמה מולא והוגש, השירות יתעד את הפרטים של ההסכמה אך לא יעשה שימוש נוסף כלשהו בפרטי ההורה או האפוטרופוס שמולאו בטופס.

הדין החל, יישוב מחלוקות, סמכות שיפוט והתיישנות

הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת שאת/ה מודע/ת לתנאי הסכם זה, ומסכים/מה להוראותיהם; וכי לא תהיה לך כל טענה או תביעה או דרישה או מחלוקת כלשהי אל מול MyHeritage בקשר אליהם. תנאי הסכם זה יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך או מי מטעמך ובין MyHeritage או מי מטעמה.

1.הדין החל
על השימוש באתר ובשירות, ועל כל טענה, דרישה, סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשורים לתנאי הסכם זה או לכל עניין אחר בין הצדדים, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומיים הקבועים בהם, כך שכל עניין יתנהל לפי דיני מדינת ישראל בלבד.

2.יישוב מחלוקות
בכל טענה, מחלוקת, דרישה או סכסוך שיש לך או למי מטעמך איתנו, אתה מסכים לפנות אלינו תחילה בהודעה מקדימה על-מנת שנוכל לנסות ליישב את העניין מולך באופן ישיר. במקרה הלא סביר, שלא הצלחנו לאחר 45 ימים מהפניה שלך אלינו לפתור את העניין באופן ישיר מולך, אתה מסכים ליישב את המחלוקות עמנו על בסיס אישי בלבד, במסגרת הליך בוררות כמפורט להלן, ובכל מקרה אתה מתחייב שלא להגיש הליך ייצוגי או להשתתף בהליך כאמור. כל טענה, דרישה, סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי בינך או מי מטעמך ובינינו או מי מטעמנו - יוכרעו בישראל במסגרת הליך בוררות סופי ומחייב. הליך הבוררות יתקיים בפני בורר, בדן יחיד, אשר ימונה על-ידי הצדדים בהסכמה ("הבורר"). אם לא הגענו להסכמה באשר לזהותו של הבורר בתוך 45 ימים מפנייתו של אחד הצדדים להסכם זה אל הצד האחר, ימונה הבורר על ידי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל, לפי פנייתו של אחד הצדדים. הבורר יהיה כפוף לדיני הראיות בישראל ולסדר הדין האזרחי בישראל, ויהיה חייב לפסוק על פי הדין המהותי בישראל והוראות הסכם זה, ויחויב לנמק את החלטתו. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים; מקום קיום הבוררות יהיה במחוז תל אביב-יפו, ישראל; בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968 ("חוק הבוררות") יהיה בית המשפט במחוז תל אביב-יפו, ישראל. הצדדים מסכימים כי ניתן יהיה לערער על פסק הבוררות בפני בורר נוסף, בהתאם להוראות סעיף 21א לחוק הבוררות והתוספות לחוק זה. אישור הסכם זה כמוהו כחתימה על הסכם בוררות ("הסכם הבוררות"). על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי לצרף את הצד השני כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

3.יסעד זמני וצווי מניעה
על אף האמור בהסכם זה, במקרה שתפר/י את הדין או את תנאי הסכם זה, את/ה מסכים/ה כי MyHeritage תהא רשאית לבקש סעד זמני או צווי מניעה בכל ערכאה ובכל סמכות שיפוט.

4.סמכות שיפוט
בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם הבוררות, סמכות השיפוט הבלעדית תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו, ישראל, למעט כמתואר בסעיף 3 לעיל.

5.התיישנות
הנך מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה, סכסוך, מחלוקת, תביעה או דרישה כנגד MyHeritage או מי מטעמה, תוגבל לתקופה של 6 חודשים מהאירוע שהוביל לעניין, וכלל הצדדים להסכם זה רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 ("הסכם לתקופת ההתיישנות"), כך שכל התביעות הקשורות להסכם זה או לשימוש באתר ובשירות או ליחסים בין הצדדים, מבוטלות לחלוטין אם לא הוגשו תוך 6 חודשים.

הסכם ממצה

הסכם זה, יחד עם מדיניות הפרטיות של MyHeritage, וכל הודעה משפטית אחרת או תנאים המפורסמים על ידי MyHeritage באתר (לפי העניין), יהוו את כל ההסכם בינך לבין MyHeritage בגין השימוש באתר והשירות. עיכוב או הימנעות מצידינו ממימוש או אכיפה של זכות או הוראה כלשהי בהסכם זה לא ייחשבו כוויתור על זכות או הוראה כאמור. כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחיות בלבד ואין להם כל השפעה משפטית או חוזית. הסכם זה יחול במידה המירבית המותרת על פי החוק. אם הוראה כלשהי בהסכם זה איננה חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה, יראו בהוראה זו כאילו נמחקה מההסכם והיא לא תשפיע על תקפותם ואכיפתם של ההוראות שנותרו. הסכם זה, וכל הזכויות והרישיונות הניתנים להלן, אינם ניתנים להעברה או להקצאה על ידך, אולם אנו רשאים להקצותם או להמחותם ללא מגבלה. כל ניסיון העברה או הקצאה בניגוד לאמור יהא חסר תוקף.

יצירת קשר איתנו

הנך רשאי לפנות אלינו בכל שאלה בקשר עם הסכם זה, האתר, השירות או כל נושא רלוונטי אחר, דרך מרכז התמיכה שלנו או באמצעות פניה בכתב לכתובת שלהלן.
תכתובת רשמית יש לשלוח בדואר לכתובת:
מייהריטאג' בע"מ
לידי שירות הלקוחות
ת.ד. 50, טרמינל פארק, אור יהודה, ישראל, 6037603

https://www.myheritage.co.il