MyHeritage - תנאי השימוש

התנאים וההגבלות האלה עודכנו לאחרונה בתאריך 18/04/2020.
אם לא עברת עליהם מאז התאריך הזה, נא לעשות זאת עכשיו.

ברוכים הבאים לאתר MyHeritage


MyHeritage הנו שירות מקוון המאפשר לחברים ליצור פרופילים ואתרי משפחה על מנת לבנות ולהדפיס את אילנות היוחסין שלהם, לשתף תמונות משפחה, לשמור על קשר עם בני משפחה ולחקור את ההיסטוריה המשפחתית שלהם באמצעות כלי מחקר מתקדמים ("השירות"). השירות הנו בבעלות חברת MyHeritage Ltd ומופעל על ידי MyHeritage Ltd (להלן: "על ידינו", "אנחנו" או "שלנו"). "את" או "אתה" פירושם משתמש בשירות שהנו מעל גיל 13, (במדינות מסוימות הגיל המינימלי הנו 14, ראה סעיף "משתמשים קטינים" להלן). כל שימוש בשירות ו/או באתר MyHeritage ("האתר") כפוף לקיום התניות והתנאים הנקובים בזה. אנא קרא/י אותם בעיון, מאחר שבאמצעות השימוש באתר הנך מסכים/ה להיות מחויב בתנאים אלה ולכרות עמנו הסכם המבוסס על תנאים כאמור ("ההסכם"), בין אם תירשם/י כחבר/ה באתרMyHeritage ("חבר") ובין אם לאו. האתר הנו חלק מקבוצת אתרים שבבעלותנו ובתפעולנו (קבוצת האתרים MyHeritage) הכוללת, בין היתר, את האתרים WorldVitalRecords.com ו- FamilyLink.com.

אם אינך מסכים/ה להוראה כלשהי המופיעה בתנאים אלה, אל תשתמש/י בשירות ו/או באתר. אנו שומרים על זכותנו לשנות הוראה כלשהי מבין ההוראות האמורות בזה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי ושינויים כאלה יקבלו תוקף מיד עם פרסומם באתר. הנך מסכים/ה להיות מחויב/ת בשינויים כלשהם להסכם זה אם תמשיך/י לעשות שימוש בשירות לאחר פרסום שינויים כאמור.

אתרי המשפחה של MyHeritage


אתר MyHeritage מאפשר לך כחבר/ה בו, ליצור ולהעלות תכנים לאתרי המשפחה של MyHeritage, ומאפשר לך לפקח ולהגביל גישה לתכנים אלה על ידי משתמשים אחרים בקבוצת האתרים MyHeritage. לנוכח טבעו של השירות, נא בחר/י בקפידה את המידע שברצונך להעלות אל אתרי המשפחה של MyHeritage והימנע/י מהעלאת תכנים בלתי חוקיים או בלתי הולמים. אנחנו לא נערוך ולא נפקח על תוכן שסופק על ידי המשתמש, אולם אנו שומרים על הזכות להסיר משתמש כלשהו אשר העלה תכנים שהובאו לתשומת לבנו ואשר בהתאם לשיקול דעתנו, מפירים הסכם זה.

לצורך המחשה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, יצוין כי עליך להימנע מלהעלות, לשדר, לשלוח או להפוך לזמין, באמצעות השירות או בקשר אליו, את הפרטים הבאים:


אסור לך:

מלבד בהסכמתנו המפורשת מראש ובכתב, אסור לך להעתיק או לאגור באופן אלקטרוני את כל האתר או חלק מהאתר שלנו או התכנים שבו, או להפוך לזמין, להפיץ, למכור או להציע למכור את כל האתר או חלק כלשהו מהאתר או תכניו, או להוריד באופן שיטתי תכנים ונתונים מהאתר או באמצעות האתר או ליצור או לאכלס מסדי נתונים אחרים לכל מטרה שהיא.
שימוש ב"עכבישים", בתכנות או ברובוטים של איסוף או קצירת נתונים ועמודים כלשהם מתוך האתר (spiders, crawlers) ללא הסכמתנו המפורשת בכתב ומראש, הנם אסורים בהחלט.

פעילות כלשהי במסגרת האתר שלנו, שהובאה לתשומת לבנו והנה בהפרה של הדין החל, כפי שנקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי, תובא לתשומת לבן של הרשויות הרלוונטיות.

אתר המשפחה MyHeritage הנו מקום שבו החברים חולקים את התכנים שלהם עם חברים אחרים. דבר זה עשוי ליצור מחלוקות בין החברים. הקווים המנחים יחולו על כל החברים באתר MyHeritage, ובכלל זה, עליך:


התאמות חכמות (Smart Matching™) הנו שירות אשר מבצע תגליות באמצעות איתור התאמות בין אילן היוחסין שלך לבין אילנות יוחסין אחרים, אולם יתרון זה מגיע עם חסרון במישור הפרטיות; הבעלים של אתרי משפחה אחרים יוכלו לראות חלקים מאילן היוחסין שלך אשר תואם את שלהם (למעט אנשים חיים באילן היוחסין שלך, אשר יישארו חסויים). אם הדבר מפריע לך, עליך לבטל את הפונקציה "התאמות חכמות", באמצעות לחיצה על הקישור "הפרטיות שלי" בתפריט הנפתח של החשבון בפינה הימנית העליונה של האתר. לאחר מכן יש ללחוץ על הלשונית "תוכן" מתחת לשם אילן היוחסין שלך, לבטל את סימון האפשרות "לאפשר התאמות חכמות" וללחוץ על הכפתור "שמור". אם אתה מאפשר את הפונקציה "התאמות חכמות" עבור אילן היוחסין שלך, את/ה לוקח/, אחריות על כך שחברים אחרים יוכלו לראות חלקים מאילן היוחסין שלך.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו המוחלט, לדחות, לסרב להעלות או להסיר תוכן כלשהו שהועלה על ידך ו/או נמצא בכל אתר משפחה, או להגביל, להשעות או לבטל את גישתך לכל האתר ו/או השירות או לחלק מהם בכל עת, מסיבה כלשהי או ללא סיבה, במתן הודעה מוקדמת או בלעדיה, ומבלי לשאת באחריות כלשהי לכך, בין כספית ובין אחרת. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו, לדחות, לסרב להעלות או להסיר כל אתר משפחה בכל עת, מסיבה כלשהי או ללא סיבה, במתן הודעה מוקדמת או בלעדיה, אם נגלה שאתר המשפחה מפר בצורה כלשהי את הוראותיו של הסכם זה.

מרגע שהעלית, כתבת או פרסמת תכנים באתר, לרבות אילנות יוחסין ותמונות, הדברים יוכלו להיות נגישים לכל האנשים בעלי גישה לאתר או אתרים כלשהם בקבוצת האתרים של MyHeritage, תלוי בהגדרות ההרשאות הנמצאות בשליטתך. בהסתמך על הגדרות ההרשאות שלך, משתמשים אחרים באתר יוכלו לראות, להעתיק, להוריד, לאחסן, לערוך, לשנות או למחוק תכנים מסוימים אותם הנך מעלה. הנך מסכים/ה כי משתמשים אחרים יוכלו לקבל גישה לאתר המשפחה שלך, ויוכלו להוסיף, לגרוע או לתקן באופן אחר את אתר המשפחה שלך. מידע אותו הנך מציג/ה, יוצג ויהיה זמין לאחרים ברמת החיפוש, הצפייה או השמיעה.

הנך רשאי/ת למחוק תוכן אותו העלית בעבר לאתר; ואולם, אם אחרים הורידו אותו או שמרו בדרך אחרת עותרים הימנו, הוא עדיין יהיה ניתן לצפייה ציבורית.

משתמשים אחרים יוכלו ליצור עמך קשר באמצעות האתר בנוגע לתכנים אותם הנך מעלה על מנת לסייע במחקר שלהם. אנו רשאים לשלוח אליך הודעת דוא"ל כאשר תקבל הודעה חדשה באתר שלנו ממשתמש אחר. תוכל לשנות את הגדרות הדוא"ל שלך אם את/ה מעדיף/ה שלא לקבל הודעות כאלה.

שיווק שירותינוהרשמתך לשירות מהווה הסכמתך שנשתמש בפרטי הקשר שלך כדי להציע לך מוצרים או שירותים מטעם MyHeritage שעשויים להשתלב עם המוצר או השירות שביקשת מאיתנו במקור. הצעות פרסומיות אלו עשויות להגיע באמצעות דוא"ל, טלפון, או דואר ישיר.

אם אין ברצונך לקבל הצעות שיווק באמצעות הדוא"ל, ניתן לבחור להפסיק לקבל תכתובות כאמור בכל עת באמצעות הקישור לביטול המינוי לתכתובות אימייל שנמצא בתוך האימייל, או דרך הגדרת העדפות הדוא"ל שלך. למידע נוסף ניתן לעיין בחלק העוסק בהעדפות דוא"ל במדיניות הפרטיות שלנו.

אם אין ברצונך לקבל הצעות שיווק באמצעות הטלפון או בדואר ישיר, נא ליצור איתנו קשר בכתובת הדוא"ל privacy@myheritage.com או לבקש זאת בזמן כל שיח שלך עם נציג/ה מטעם MyHeritage."

תנאי המנוי והתשלומיםמנויים

בנוסף למסלול ה-Basic החינמי, MyHeritage מציע מסלולי מנויים בתשלום, בהם: מנוי פרמיום לאתר המשפחה, מנוי פרמיוםפלוס לאתר המשפחה, מנוי 'Data' ומנוי 'Complete'.

כל המנויים מתחדשים אוטומטית כדי להבטיח רציפות בשירות. משמעות הדבר היא שאם תהפוך/תהפכי למנוי/ה בתשלום, המנוי שלך יתחדש אוטומטית ואמצעי התשלום שמסרת יחויב בהתאם לתקופת המנוי, אלא אם כן תבחר/י שלא לחדש את המנוי או תבטל/י אותו בהתאם להוראות שמכיל הסכם זה.

כל טובין חומרי או פריטים ברי מסירה שנרכשו מאיתנו פועלים תחת חוזה משלוח. הווה אומר שהסיכון על אובדן וקניין פריטים אלו מועברים אליך בעת מסירת הסחורה למוביל.

1. ביטול חידוש המנוי

ניתן לבטל את חידוש המנוי שלך באמצעות יצירת קשר טלפוני עם MyHeritage במספר +1-844-994-1888 או על ידי שימוש בעמוד הרכישות שלי. בעמוד זה, עליך לבחור במסלול הרלוונטי, להקליק על ''ראה/י פירוט'' ואז לבחור באפשרות ''הפסק חידוש שנתי''. אם לא תודיע לנו שברצונך להפסיק את המנוי שלך לפחות יום אחד לפני סיום תקופת המנוי הנוכחית, נחייב אותך בתשלום עבור תקופת חידוש המנוי.

2. תקופת ניסיון ללא תשלום

מסלול מנוי עם תקופת ניסיון ללא תשלום יחוייב רק בתום תקופת הניסיון.
ניתן לבטל את תקופת הניסיון ללא תשלום בכל עת במהלך תקופת הניסיון על ידי ביקור בעמוד הרכישות שלי , ואז לא תחויב/י בתשלום כלשהו. בעמוד זה, עליך לבחור ב''מנויי Data'' או במנוי "Complete" , להקליק על ''ראה/י פירוט'' ולאחר מכן לבחור ב''הפסק/י ניסיון בחינם עכשיו'' עבור המנוי המתאים.

כדי להתחיל תקופת ניסיון חינמית, נצטרך את פרטי התשלום שלך. מתן פרטי התשלום שלך וקבלת התנאים וההגבלות מטעמך מהווים הסכמתך לכך ש-MyHeritage עשויה להתחיל לחייב אותך על המינוי בתשלום באופן אוטומטי עם תום הניסיון החינמי, על בסיס שנתי חוזר. מחזיקי כרטיס ויזה (Visa) יקבלו התראה באימייל 7 ימים לפני שתקופת הניסיון החינמית תיגמר.

3. מדיניות החזרים

MyHeritage מייחסת חשיבות רבה לשביעות רצונם של לקוחותיה ומציעה החזר כספי מובטח תוך שלושים (30) יום. אם מסלול המנוי שרכשת לא יהיה לשביעות רצונך, תוכל/י לבקש החזר כספי מלא באמצעות יצירת קשר עם שירות תמיכת הלקוחות בתוך 30 יום מהיום בו בוצעה רכישת המנוי.
הבטחת החזר כספי זו חלה על המנויים של MyHeritage (Premium, PremiumPlus, Data או Complete) ולא על מוצרים שנשלחים ללקוח, כגון פוסטרים של אילן היוחסין המשפחתי וערכות דנ''א של MyHeritage.
כל ההחזרים יועברו לכרטיס האשראי המקורי שבאמצעותו בוצעה הרכישה. אנא קח/י בחשבון כי העברת ההחזר אליך או ביטול החיוב בחשבונך עשויים לקחת זמן.

4. המחירים עשויים להשתנות

המחירים עשויים להשתנות מטעם MyHeritage מעת לעת. כדי לראות את המחירים העדכניים, ניתן לעיין ברשימת המחירים. המחירים עשויים להיות כפופים למסים ומכסים נוספים, כתלות במדינה בה את/ה חי/ה.
לאחר כל תשלום, MyHeritage תשלח לך אימייל עם פרטי הרכישה והסכום שנגבה ממך.

5. חידוש המינוי עם מחיר קבוע

מינויים שנרכשו עם הבטחת מחיר קבוע ("מינויים עם מחיר קבוע") יחודשו באותו המחיר בו נרכשו במקור. שינויים למחירי המינויים לא ישפיעו על מחיר החידוש של מינויים עם מחיר קבוע. אם יש לך מינוי עם מחיר קבוע, אז כל עוד הוא נשאר פעיל, תמיד נגבה ממך את המחיר הקבוע במועדי חידוש המינוי. במקרה של בחירה מצדך להפסיק את המינוי עם המחיר קבוע באמצעות הפסקת חידושו, לאחר שהוא ייגמר אין כל הבטחה שתהיה לך האפשרות לרכוש אותו באותו המחיר בעתיד.

שירות הגיבוי של MyHeritage


אתר MyHeritage מספק שירות אופציונלי לגיבוי נתונים תמורת דמי מנוי נוספים. שירות גיבוי זה כפוף לתנאים אלו ועוד מדיניות הפרטיות.

תחומים אחרים של האתר


כחבר/ה, הנך רשאי/ת להעלות תכנים לאזורים אחרים של MyHeritage, כגון לוחות מודעות של הגנאולוגיה והתמיכה. כמו כן, הנך רשאי/ת לרשום הערות לגבי תכנים שהועלו על ידי משתמשים אחרים. אנו שומרים על זכותנו להסיר תוכן או פוסט כלשהו אשר לדעתנו, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, מפר הסכם זה בכל צורה שהיא, במתן הודעה מוקדמת או בלעדיה, וללא שום אחריות, כספית או אחרת.

זכויות יוצרים


באמצעות העלאת תכנים לאתר, הנך מעניק/ה לנו רישיון שאינו בלעדי, ללא תמלוגים, החל לצמיתות ובכל רחבי העולם לאחסן, להעלות ולהפיץ תוכן תוכן זה ("הרישיון לתוכן").

האינטגרציה בין ההתאמות של MyHeritage לבין השותפים שלנו כדוגמת RootsMagic, Family Historian, Aldfaer ו-Coret Genealogie, אינה כוללת פירסום תוכן. לא ייעשה כל שימוש במידע עבור ההתאמה, המועבר אלינו מתוכנות ואתרי השותפים, לכל מטרה אחרת, ולא יוצג באופן פומבי, יורשה או יימכר לצד שלישי. אין אנו מקבלים הרשאה למידע כזה ומידע כזה אינו נאסף על ידנו, והוא נמחק באופן אוטומטי לאחר שההתאמות מחושבות. משתמשי השותפים שלנו עשויים לקבל Smart Matches (התאמות אילן יוחסין) עם המשתמשים שלנו, אך התאמות אלו אינן דו-כיווניות: המשתמשים שלנו לא יקבלו Smart Mathces עם המשתמשים של השותפים שלנו, ולא יוכלו לראות את הנתונים שלהם.

כל התכנים המועלים לאתר, למעט תכנים שהועלו על ידי המשתמשים, הנם בבעלותנו או בבעלות צדדי ג' אשר העניקו לנו רישיון מוגבל בכל הנוגע לתוכן כאמור. תוכן המועלה לאתרי משפחה הנו בבעלות האדם שיצר את התוכן, בפיקוח מנהל אתר המשפחה בו הועלה, ומאוחסן על ידנו על פי התניות והתנאים של הסכם זה. יובהר, כי אם תמחק את המידע שלך מהאתר ו/או את החשבון שלך, יובא הרישיון לתוכן לסיומו ולא נוכל להחזיק או להשתמש במידע שהועלה על ידך לאתר.

MyHeritage מוגנת על ידי זכויות יוצרים על פי החקיקה של ארה"ב וישראל, אמנות בינלאומיות וכן חוקי זכויות יוצרים אחרים.

אסור לך לשנות את קוד היישום שבבסיס התוכנה שלנו והיישומים שלה בכל צורה שהיא. לא תבצע/י, לא תגרום/תגרמי, לא תתיר/י ולא תרשה/י את השינוי, היצירה של עבודות נגזרות, תרגום, הנדסה לאחור, דה-קומפילציה, פירוק או פריצה ליישומים כלשהם המוצעים על ידנו, וכן רכיבים ניתנים להורדה או חלק כלשהו מתוכם.

רישיון שימוש מוגבל


מוענק לך בזה רישיון לעשות שימוש בשירות ובתוכנו, אך ורק לצורך שימוש אישי ובכפוף לתניות ולתנאים של הסכם זה ("הרישיון"). השירות לא נועד ולא ניתן ברישיון למטרה מסחרית כלשהי. אנו שומרים על זכותנו לבטל את השירות או חלק ממנו בכל עת. הורדה של השירות או כל חלק תפקודי הימנו, או כל חלק מהאזורים הציבורים של השירות הנה אסורה בהחלט. פרסום מקוון או פרסום חוזר אחר של התכנים באזורים הציבוריים הנו אסור. הפרה של רישיון זה עלולה לגרום לביטול המיידי של חברותך ועלולה לגרום לתביעה משפטית לצו מניעה, פיצויים ו/או כל סעד אחר. הנך רשאי לעשות שימוש בשירות ובכל תוכנה שהשירות מספק, רק כל עוד הנך מחובר בחיבור מקוון ואינך רשאי להוריד, להעתיק, לעשות שימוש חוזר או להפיץ את התוכנה, אלא במקרים בהם הדבר צוין עם ההתחברות לתוכנה שהיא זמינה גם לשימוש שאינו מקוון והרישיון לאותו שימוש ניתן בקשר לתוכנה זו.

פטור מאחריות


המידע, המוצרים והשירותים הכלולים בשירות ובאתר, עשויים לכלול אי דיוקים או שגיאות דפוס. שינויים מתווספים מעת לעת למידע האמור בזה. השירות והאתר ניתנים לך "כפי שהם" ("as is") וללא שום אחריות משום סוג, בין מפורשת ובין משתמע, וכן ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ללא כל אחריות בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי הפרה ואיכות משביעת רצון.

אנו וספקי הצד השלישי שלנו לא יוצרים מצגים כלשהם בנוגע להתאמה, אמינות או דיוק של התכנים המובאים באתר למטרה כלשהי. בשום מקרה, לא אנחנו ולא ספקי הצד השלישי שלנו לא נשא באחריות לשום נזק ישיר, עקיף, עונשי, מיוחד או אחר, ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אבדן רווחים, אבדן נתונים וכן נזקים אחרים בחוזים, נזיקין, דיני היושר או כל תיאוריה משפטית אחרת, אפילו אם ניתנה הודעה על אפשרות גרימת הנזק.

מאחר ובמספר מדינות/ שטחי שיפוט לא ניתן להחריג או להגביל אחריות לנזקים תוצאתיים או אקראיים, ייתכן שמגבלה זו לא תחול עליך בחלקה. אם אינך מרוצה מחלק כלשהו מהשירות או מכל אחד מתנאי השימוש הללו, תרופתך היחידה והבלעדית היא לחדול מהשימוש בשירות.

הנך מתחייב/ת לשפות אותנו, את עובדינו ואת הדירקטורים שלנו וכן כל צד שלישי הפועל מטעמנו בגין כל תביעה, נזק, תובענה משפטית, הפסד רווחים והוצאות (לרבות שכר טרחת עורכי דין) שנגרמו עקב הפרתך את ההסכם הנוכחי.

תנאי חברות נוספים


1. רישום ואבטחה
א. כחלק מהליך ההרשמה שלך, תצטרך/י למסור את כתובת הדוא"ל שלך, את שמך המלא ולבחור סיסמה. עליך לספק לנו מידע הרשמה נכון, מדויק, שלם ומעודכן. מחדל מלעשות כן יהווה הפרה של הסכם זה. הנך מבין/ה שאינך רשאי/ת: (1) לבחור או לעשות שימוש בשם או בכתובת דוא"ל של אדם אחר מתוך כוונה להתחזות לאותו אדם; (2) לעשות שימוש בשם או בכתובת דוא"ל של אדם אחר מלבדך ללא הרשאה; (3) לציין תאריך שגוי של שנת לידה או תאריך לידה לגבי עצמך; או (4) לעשות שימוש בשם או בכתובת דוא"ל אשר אנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, רואים כבלתי נאות או פוגעני.

ב. עליך להודיע לנו בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני ל: privacy@myheritage.com בדבר כל שימוש בלתי מורשה ידוע או חשוד בחברות שלך, או כל הפרת אבטחה ידועה או נחשדת. הנך נושא/ת באחריות לשמירת סיסמתך בסודיות. לא נדרוש ממך לגלות את סיסמתך לאף אחד מהנציגים שלנו.

ג. עליך להיות בגיל 13 ומעלה על מנת להשתמש בשירות, אלא אם דיני המדינה שבה הנך מתגורר או שממנה הנך עושה שימוש בשירות, קובעים אחרת (למידע נוסף, ר' פרק שכותרתו "משתמשים קטינים" להלן). הרישום והכניסה לאתר ייחשבו כאישור לכך שגילך הנו מעל 13. אם גילך מעל 13 אך מתחת לגיל 18, תידרש להמציא הסכמה מהורה או אפוטרופוס לשימוש בשירות (למידע נוסף, ר' פרק שכותרתו "צעירים מתחת לגיל 18" להלן).

ד. הנך נושא/ת באחריות לכל השימוש או הפעילות באתר שנעשתה באמצעות הסיסמה שלך. הפצת הסיסמה שלך על מנת לקבל גישה לאתר על ידי אחרים, אסורה בהחלט ותהווה הפרה של הסכם זה. כל פעילות מרמה, ניצול או פעילות בלתי חוקית אחרת, עלולה להוות עילה לביטול חברותך, בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי שלנו, וייתכן שתופנה לרשויות מתאימות לאכיפת החוק.

ה. תהא נתונה לנו הזכות להמחות את הזכויות שלנו על פי הסכם זה לצד שלישי כלשהו.

2. שינויים בהסכם זה ובשירות
אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לשנות הסכם זה או השירות בכל עת. שינויים בשירות יפורסמו באתר. אם חלק כלשהו מהסכם זה או כל שינוי בו או בשירות אינם מקובלים עליך או יגרמו לך לא לקיים יותר הסכם זה, עליך לחדול מהשימוש בשירות. המשך השימוש בשירות כעת או לאחר עריכת שינויים בהסכם זה, פירושם כי קיבלת על עצמך את ה שינויים והנך מחויב/ת בהם.

כל אימת שהסכם זה ישונה במהותו, הכותרת "עודכן" תופיע באופן מידי ליד הקישור "תנאי השימוש" המוביל להסכם זה, בתחתית עמודי השירות. הכותרת "עודכן" תוסר כעבור 30 יום או לאחר שתכנס/י לדפים המעודכנים של התנאים והתניות לצורך קריאתם, לפי המוקדם מבין השניים. במקרה של שינוי מהותי בהסכם זה, תינתן לך הודעה על כך בדואר אלקטרוני זמן סביר מראש.

משתמשים קטינים


אנו דורשים מהמשתמשים להיות בני 13 לכל הפחות לפני שיוכלו ליצור חשבון באתר MyHeritage. במספר שטחי שיפוט, מגבלת הגיל עשויה להיות גבוהה יותר. מתן מידע שקרי על מנת ליצור חשבון, תהווה תמיד הפרה של הסכם זה. דבר זה כולל חשבונות שנרשמו מטעמם של ילדים הצעירים מגיל 13 על ידי אנשים מבוגרים יותר.

אם ילדך הקטין (שמתחת לגיל 13) יצר חשבון ב- MyHeritage, תוכל/י להראות להם כיצד למחוק את החשבון שלהם באמצעות התחברותם לחשבון, בחירת "הגדרות חשבון" מתוך תפריט החשבון בפינה הימנית העליונה,

ולאחר מכן הקלקה על "מחק את החשבון שלי". אם תרצה/י לדווח לנו על חשבון הרשום על שם ילד קטין, אנא העבר/העבירי בדוא"ל את הפרטים לכתובת privacy@myheritage.com אנחנו נמחק במהרה את החשבון של כל ילד מתחת לגיל 13 שידווח לנו.

במרבית שטחי השיפוט, השירות מצריך משתמשים להיות בגיל 13 לפחות לפני שיוכלו ליצור חשבון משתמש. אנו שואפים ליצור שירות גלובלי עם סטנדרטים עקביים עבור כולם, אך במקביל, אנו שואפים לכבד את החקיקה המקומית. בהתאם לחקיקה של ישראל, ספרד ודרום קוריאה, אנו דורשים מהמשתמשים להיות בני 14 לכל הפחות לפני שיוכלו ליצור חשבון ולעשות שימוש בשירות. אם ילדך הקטין (שמתחת לגיל 14) שמתגורר בישראל, ספרד או דרום קוריאה, יצר חשבון ב- MyHeritage, תוכל/י להראות להם כיצד למחוק את החשבון שלהם באמצעות התחברותם לחשבון, בחירת "הגדרות חשבון" מתוך תפריט החשבון בפינה הימנית העליונה, ולאחר מכן הקלקה על "מחק את החשבון שלי". אם תרצה/י לדווח לנו על חשבון הרשום על שם ילד קטין, המתגורר בישראל, ספרד או דרום קוריאה. אנא העבירו בדוא"ל את הפרטים לכתובת privacy@myheritage.com . אנחנו נמחק במהרה את החשבון של כל ילד מתחת לגיל 14 המתגורר בישראל, ספרד או דרום קוריאה, שידווח לנו.

צעירים מתחת לגיל 18


צעירים מתחת לגיל 18 יכולים להשתמש בשירות בתנאי שאינם קטינים (ר' פרק "קטינים" לעיל), ובתנאי שיקבלו את הסכמת ההורה או האפוטרופוס לשימוש שלהם בשירות ("הסכמה"). לצעירים מתחת לגיל 18 אסור להשתמש בשירות ללא הסכמה עד הגיעם לגיל 18 ומעלה.

במדינות מסוימות, השירות יכול להציג טופס חובה מיוחד של הורה/ אפוטרופוס, כאשר נקבע שהמשתמש הנרשם או הנכנס לשירות הנו מתחת לגיל 18. בטופס ההסכמה, ההורה או האפוטרופוס נדרש להכניס את שמו המלא ואת כתובת הדוא"ל שלו ולסמן תיבות המצהירות כי הוא ההורה או האפוטרופוס של הנער/ה מתחת לגיל 18, מסכים להסכם זה ולמדיניות הפרטיות ומקבל אחריות לשימוש בשירות על ידי הנער/ה מתחת לגיל 18. אם מוצג טופס הסכמה, לא ניתן לעשות שימוש בשירות עד שימולא הטופס. אם המשתמש אינו מתחת לגיל 18, הטופס מאפשר למשתמש להצהיר על כך ולציין שנת לידה נכונה. כאשר טופס ההסכמה מולא והוגש, השירות יתעד את הפרטים של ההסכמה אך לא יעשה שימוש נוסף כלשהו בפרטי ההורה או האפוטרופוס שמולאו בטופס.

סמכות שיפוט


הסכם זה כפוף באופן בלעדי לדיני מדינת ישראל. כל הליך משפטי בקשר לחתימה, ביצוע ו/או אכיפה של הסכם זה, יובא באופן בלעדי בפני בתי המשפט בתל אביב, ישראל.

תכתובת רשמית תשלח באמצעות דואר לכתובת:

שירות לקוחות
MyHeritage Ltd.
PO Box 50, Terminal Park, Or Yehuda 6037606, Israel
https://www.myheritage.com