הבסיס החוקי לעיבוד מידע אישי

טבלה זו מפרטת את הבסיסים החוקיים עליהם מסתמכת MyHeritage לצורך עיבוד מידע אישי.
אנא שימו לב: אנחנו עשויים לעבד את המידע האישי שלכם על סמך יותר מבסיס חוקי אחד בלבד, אם המידע האמור משמש למספר מטרות שונות. בכל מקרה בו נסתמך על הסכמתכם, תוכלו לחזור בכם מהסכמתכם בכל עת. כאשר נשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים ועם גופים קשורים של MyHeritage לצורך המטרות המפורטות להלן, אנחנו נעשה זאת על סמך הבסיסים החוקיים המופיעים בטבלה בהמשך המסמך.