דרכון פולני של סבי יואל מסטבוים
תרגום: מ פולנית עד עברית
|
Oct 19, 2017
מבקש לתרגם שני עמודים מהדרכון
Request Image
לחץ כדי להציג בגודל מלא