DeepStory - תנו לתמונות המשפחה שלכם לדבר

העלה תמונה של קרוב משפחה והפוך אותה אוטומטית לסרטון ביוגרפי מדהים.

נדרשת הרשמה חינם. תמונות שהועלו מבלי להשלים את ההרשמה נמחקות אוטומטית כדי להגן על פרטיותך.

מורשה על ידי MyHeritage מ-

גרור את התמונה לכאן