נשואים, עם ילד אחד
הצג:   אירועים ועובדות
מיון לפי:  
בעל
שם:  בעל הישמח משה טייטלבוים
אישה
שם:  חיה שרה טייטלבוים
בן
שם:  אליעזר ניסן טייטלבוים
לידה: 1785 --  שינבה
פטירה: 1855