<פרטי> grochocka

משפחה קרובה

<פרטי> wieland
בן/בת זוג
<פרטי> konieczny
בן/בת
<פרטי> konieczny
בן/בת
<פרטי> konieczny
בן/בת זוג
<פרטי> grochocki
הורה
Zofia garczynska
אם
<פרטי> grochocka
אח/אחות
<פרטי> garczynski
אח/אחות
<פרטי> grochocka
אח/אחות
חיפוש שמות:
חפש חפש

הורד את תוכנת הגנאלוגיה המובילה בחינם

נוחה וקלה לשימוש
מייבאת קבצי GEDCOM בקלות
טכנולוגיית התאמות חכמות
תמיכה ב-40 שפות