H. Bondi

נפטר
מידע
ארועים

משפחה קרובה

R. Bondi
אשתו
Moses Bondi
בנו
Maximilian Bondi
בנו
Dr. Flora Bondi
בתו
Sophie Hirsch (לבית Bondi)
בתו
<פרטי> Bondi
בנו/בתו
<פרטי> Bondi
בנו/בתו
Samuel "Rabbi Shmuel Bondi" Bondi
אביו
S. Bondi
אמו
Marcus Meir Bondi
אחיו
E. Hirsch
אחותו
B. Bondi
אחיו
<פרטי> Halberst
אחיו/אחותו
<פרטי> Bondi
אחיו/אחותו
<פרטי> Bondi
אחיו/אחותו
<פרטי> Bondi
אחיו/אחותו
<פרטי> Bondi
אחיו/אחותו
Roeschen Theresa "Tirza" Lehmann (לבית Bondi)
אחותו
J. Bondi
אחיו
J. Lob
אחותו
  
חיפוש שמות:
חפש חפש

הורד את תוכנת הגנאלוגיה המובילה בחינם

נוחה וקלה לשימוש
מייבאת קבצי GEDCOM בקלות
טכנולוגיית התאמות חכמות
תמיכה ב-40 שפות