ברוך הבא
Je m'appelle Bernard Bensaid et je suis le webmaster de ce site.
Ce site a été créé en utilisant MyHeritage. C'est un excellent système qui permet à quiconque comme vous et moi de créer un site privé pour sa famille, construire son arbre généalogique et partager ses photos de famille. Si vous avez des commentaires ou des remarques sur ce site, veuillez cliquer כאן pour me contacter.
אילן היוחסין שלנו מופיע באתר זה! באילן היוחסין שלנו ישנם 9411 אנשים.
Le site a été mis à jour la dernière fois le 16 בספט' 2019, et il compte actuellement 102 membre(s) inscrit(s). אם ברצונכם להצטרף כחברים באתר זה, לחצו כאן.   Profitez-en!

לאילן היוחסין

לתמונות המשפחה
חדשות משפחתיות
אתמול
Bernard Bensaid הוסיף תמונה של פורטונה אוחיון (חזן) , יצחק ז'אק אוחיון , אלברט אוחיון , רימונד מימון אוחיון ו אסתר אוחיון (בן אקון) :
 
Bernard Bensaid הוסיף את פורטונה אוחיון (חזן) , ריקה אוחיון (עמר) , יצחק ז'אק אוחיון , אלברט אוחיון ועוד 6 אנשים לאילן היוחסין: BCE Tree.
Bernard Bensaid תייג את Saada Bendecon Benacom (Ohayon) ב-1 תמונות
 
Bernard Bensaid עדכן את הפרטים של פורטונה אוחיון (חזן) , ריקה אוחיון (עמר) , יצחק ז'אק אוחיון , אלברט אוחיון ועוד 9 אנשים באילן היוחסין BCE Tree.
Bernard Bensaid הצטרף לאתר אחר: Famille Tebeka / Licha
ספט' 15, 2019
Bernard Bensaid תייג את Maurice ABECASSIS ב-1 תמונות
 
Bernard Bensaid תייג את Albert ABECASSIS ב-1 תמונות
 
Bernard Bensaid תייג את Sylvain ABECASSIS ב-1 תמונות
 
Bernard Bensaid תייג את Raymonde NAMAN (Abecassis) ב-1 תמונות
 
Bernard Bensaid תייג את Rica ABECASSIS (BEN SOUSSAN) ב-1 תמונות
 
Bernard Bensaid תייג את Sole ATTIA (ABECASSIS) ב-1 תמונות
 
Bernard Bensaid תייג את Hélène ABECASSIS (NAHON) ב-1 תמונות
 
Bernard Bensaid תייג את Clara ABECASSIS (BENZAKEN) ב-1 תמונות
 
Bernard Bensaid תייג את Nephtali ABECASSIS ב-1 תמונות
 
Bernard Bensaid תייג את Kalfon ABECASSIS ב-1 תמונות
 
Bernard Bensaid תייג את Esther ABECASSIS ב-1 תמונות
 
Bernard Bensaid תייג את Rachel ABECASSIS (Benhamou) ב-1 תמונות
 
Bernard Bensaid תייג את Estria ATCHOUEL (ABECASSIS) ב-1 תמונות
 
Bernard Bensaid תייג את Salomon Kalfon ABECASSIS ב-1 תמונות
 
Bernard Bensaid תייג את David Gaston Abecassis ב-1 תמונות
 
Bernard Bensaid תייג את Rose Rébecca CHARBIT (LOULOU) ב-1 תמונות
 
Bernard Bensaid תייג את Abraham Nabet ב-1 תמונות
 
Bernard Bensaid הפיץ עדכונים של אילן היוחסין BCE Tree מה-Family Tree Builder.
Bernard Bensaid הוסיף את Mimoun Marcel Charbit , Simha Bentolila (Charbit) , Isaac Charbit , <פרטי> Arfi (Cassuto) ועוד 17 אנשים לאילן היוחסין: BCE Tree.
Bernard Bensaid עדכן את הפרטים של Maurice ABECASSIS , Albert ABECASSIS , Sylvain ABECASSIS , Raymonde NAMAN (Abecassis) ועוד 79 אנשים באילן היוחסין BCE Tree.
  צפה בחדשות ישנות
כתבות
אין כתבות חדשות
מבקרים
0000354