מסלול ה-Premium

מסלול ה-Premium כולל אילן יוחסין מוגדל, התאמות לאילנות יוחסין אחרים ושירות תמיכה משודרג ומועדף. Premium אינו כולל גישה ל-10.0 מיליארד רשומות היסטוריות, Instant Discoveries™ ו-Record Matches או לבודק עקביות האילן (Tree Consistency Checker) — עבור כלים ושדרוגים אלה, צפה במסלול ה-Complete.
$129/שנהבשנה הראשונה$99
אילן יוחסין של עד 2,500 אנשים
התאמות חכמות אוטומטיות לאילנות יוחסין של משתמשים אחרים אשר חושפות מידע חדש אודות ההיסטוריה המשפחתית שלך
כלים מתקדמים עבור תוצאות בדיקות דנ''א
שירות תמיכת לקוחות משודרג ובעדיפות גבוהה באמצעות טלפון ודוא''ל
שאלות? התקשר אלינו! 1-800-MYHERITAGE (1-800-987-9000)
שירותי התמיכה שלנו זמינים 24/7