מאגר גנטי
לאיחוד משפחות ילדי תימן,
מזרח והבלקן

חברת MyHeritage הישראלית, בשיתוף עם השדולה לחקר האמת בפרשת ילדי תימן החטופים בראשות חברת הכנסת נורית קורן, מבשרים על הקמת מאגר גנטי שמטרתו איחוד משפחות ילדי תימן, מזרח והבלקן, שנחטפו, הופרדו מיקיריהם או נעלמו בשנים הראשונות לקום המדינה. במסגרת זו תעניק החברה בדיקה גנטית בחינם למשפחות ולמאומצים שיחליטו להיבדק. החברה מבצעת פרוייקט זה מתוך תחושת שליחות ורואה בכך חובה מוסרית וציונית שתסייע בריפוי ותיקון חברתי. במשרדי החברה זמינות כעת אלף ערכות DNA בשווי $100 לערכה, שהוקצו במיוחד לצורך פרוייקט זה.

להרשמה

מי זכאי לבדיקת ה-DNA

זכאי לבדיקה בחינם כל אדם בישראל ובחו"ל הסבור שיש לו קשר כלשהו לפרשית ילדי תימן, מזרח והבלקן. מדובר בבני משפחות שילדיהן נחטפו או נעלמו (הורים, אחים, אחיות) מצד אחד, ומצד שני אנשים שסבורים כי הם מאומצים (או ילדיהם) ומעוניינים להיבדק. במידה ששני הוריו של הילד עדיין בחיים מומלץ שייבדקו שניהם. בדיקה של הורים עדיפה על בדיקה של אחים או אחיות אולם במידה שההורים אינם עוד בחיים, גם בדיקה של אחים או אחיות מומלצת (ניתן לבדוק עד שניים בכל משפחה). להרשמה >

מטרת הקמת המאגר הגנטי

מטרת הקמת המאגר הגנטי הינה איחוד משפחות בלבד. באמצעות הענקת האפשרות למשפחות לאתר את יקיריהן ולברר מה עלה בגורלם, ללא כל עלות, אנו מקווים שנוכל להקל על סבלן של משפחות רבות הנמשך כבר למעלה משישים שנה. לפרוייקט המאגר הגנטי אין כוונה או אפשרות לחקור את השתלשלות האירועים שהובילה להיעלמות הילדים ו/או למסירתם לאימוץ. בדיקות ה-DNA לא ישמשו לאף מטרה אחרת פרט להצלבת קשרי משפחה ואיחוד משפחות.

אודות בדיקת ה DNA

המאגר הגנטי מסתמך על בדיקות מסוג Autosomal DNA בעזרת טכנולוגיית Genotyping Array המיוצרת ע"י חברת Illumina בארה"ב. בדיקות אלה דוגמות מדגם של כ-700,000 בסיסי מידע ב-DNA, מתוך כלל גודלו של הגנום האנושי הכולל כשלושה מיליארד בסיסי מידע. מסיבה זו המידע שנאסף אינו כולל מידע רפואי ואינו מאפשר שיבוט או שימושים אחרים. יחד עם זאת, היקף המידע שנאסף מספק על מנת לאתר קירבה משפחתית (עד בני דודים בדרגה רביעית) בין כל האנשים המבצעים את הבדיקה.

אודות פרשת ילדי תימן, מזרח והבלקן

מדובר בהיעלמותם של תינוקות וילדים בני עולים חדשים, בעיקר מתימן, בין השנים 1948–1956, כלומר בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל. להוריהם נאמר כי הם נפטרו ונקברו בלעדיהם, אולם רבים מן ההורים מפקפקים בכך וטוענים כי הילדים נלקחו מהם. במהלך השנים תועדו מאות מקרים כאלה, וכן נתגלו כמה מקרים ודאיים של אימוצים שבוצעו ללא ידיעת ההורים. גם כמה אנשים מתוך המערכת, כמו רופאים ואחיות, אמרו כי הם חושדים שהילדים נלקחו ללא רשות. ניתן לקרוא פירוט נרחב אודות הנושא באתר ויקיפדיה.

הגנה על
פרטיות

כיצד נערכת הבדיקה

כמה זמן נחוץ
לקבלת התוצאות

המאגר הגנטי נבנה מתוך התחשבות בדרישות המיוחדות של הגנה על הפרטיות של הנבדקים והמשפחות. חברת MyHeritage תערוך על חשבונה את בדיקות ה-DNA באמצעות מעבדת DNA בארה"ב בצורה אנונימית ושמות הנבדקים לא יועלו לאינטרנט ולא יימסרו למעבדת ה-DNA. כדי לשמור על פרטיות הנבדקים תחזיק MyHeritage במסמך (שלא יועלה לרשת) ובו מיפוי בין מספרי בדיקות ה-DNA לבין שמותיהם של הנבדקים. במידה שתהיינה התאמות מוצלחות, תפנה החברה אל האנשים המעורבים כדי ליידע אותם בתוצאות וכדי להתייעץ עמם כיצד הם רוצים להתקדם. אם אכן תימצא התאמה ובתנאי ששני הצדדים ירצו ליצור קשר זה עם זה, MyHeritage תדאג להפגיש בין קרובי המשפחה. במידה שאחד הצדדים לא יהיו מעוניין בקשר, לא יימסרו פרטיו לצד השני. במידה שתימצא התאמה ושני הצדדים יהיו מעוניינים לפרסם אותה, החברה תסייע להם לעשות זאת. לא יפורסם דבר אודות ממצאי הבדיקה אלא אם שני הצדדים המעורבים יחפצו בכך. במידה שהחברה תבנה אילן יוחסין עבור משפחתו של הנבדק, הוא יוחזק באופן פרטי וללא נגישות לאף אדם פרט לנבדק, על מנת לסייע בהבנתם של קשרי משפחה שיתגלו בבדיקות ה-DNA.

חברת MyHeritage מתחייבת שתוצאות בדיקת ה-DNA לא יועברו בשום מקרה לצד שלישי. מעבדת ה-DNA המופעלת מטעם החברה תשמור את ה-DNA למקרה שיהיה צורך בבדיקת DNA נוספת או חוזרת. אפשר לבקש בכל עת להשמיד את ה-DNA במעבדה לאחר שהבדיקה מניבה מידע דיגיטלי. ניתן גם לבקש בכל עת למחוק את המידע הדיגיטלי, ומאותו רגע לא יתאפשרו הצלבות נוספות.

חברת MyHeritage תאפשר לנבדקים המעוניינים בכך לקבל קובץ דיגיטלי עם פרטי ה-DNA שלהם. הקובץ כולל כ-700,000 שורות ובהן בסיסי מידע מה-DNA. לפני ביצוע הבדיקה יש לחתום על טופס הסכמה המרשה לחברה לבצע את הבדיקה ולהצליב התוצאות עם נבדקים אחרים. לכל נבדק תינתן גישה מאובטחת באמצעות שם משתמש וסיסמא אישיים עבור החשבון שלו באתר החברה ובאתר המעבדה כדי שיוכל לראות את התוצאות שלו בכל עת. הדנ"א ותוצאות הניתוח וההצלבות שייכים לנבדק ואך ורק לנבדק, ואין לחברת MyHeritage או למעבדה בעלות כלשהי עליהם.

יש למלא את טופס ההרשמה ולהשאיר בו פרטים ליצירת קשר. הפרטים יישמרו בסודיות ע"י החברה. נציגי החברה ייצרו קשר עם הפונים ויתאמו את הגעתם באופן מרוכז למשרדי חברת MyHeritage בכתובת אריאל שרון 3, קומה 4, אור יהודה, לביצוע בדיקת ה-DNA במקום תוך קבלת הדרכה. הבדיקה פשוטה ונעשית באופן עצמי במשך כשתי דקות ללא דם, כאב או מאמץ ע"י מברשת קטנה לגירוד חלל הלחיים בתוך הפה. ראש המברשת נשלף ומוכנס למבחנה קטנה הנשלחת למעבדת DNA מתקדמת בארה"ב המספקת שירות לחברת MyHeritage. כל הנבדקים בפרוייקט מושווים זה לזה מבחינת התאמת DNA וכן לכחצי מיליון אנשים נוספים מחו"ל (בעיקר מארה"ב) שכבר נבדקו, על מנת לאתר קירבה משפחתית.

למשל, אם ייבדק הורה או אח/ות של ילד שנעלם בשנות ה-1950 והאדם הנ"ל שגדל במשפחה מאמצת, כיום בשנות השישים לחייו, יבצע אף הוא את הבדיקה, התוצאות יאתרו את הקשר המשפחתי ביניהם וגם יצביעו על מהות הקשר.

התוצאות יתקבלו לאחר כחודש ימים, מיום ביצוע הבדיקה. נציג החברה ייצור קשר אישית עם כל משתתף ויבשר לו את תוצאות הבדיקה, בין אם ימצאו תוצאות חיוביות ובין אם לאו. לאחר מכן, תיתכן קבלת התאמות DNA גם בעתיד, במשך עשר השנים הבאות, במידה שיימצאו כאלה, שכן בכל יום מתווספים אנשים חדשים למאגר הגנטי וייתכן איתור קרוב משפחה שלא היה במאגר קודם לכן.
לאחר ביצוע הבדיקה, בזמן הביקור במשרדי החברה, נציגי החברה יראיינו את המשתתפים והחברה תציע לנבדקים לבנות עבורם אילן יוחסין למשפחתו של הילד שנעלם, בחינם ובאופן פרטי על גבי אתר MyHeritage. אילן יוחסין זה יסייע בקביעת מהות הקשר המשפחתי במידה שתימצא התאמת DNA עם אדם אחר, ובנייתו מומלצת אך איננה חובה.

מי אנחנו?

חברת MyHeritage הינה חברת הזנק ישראלית, שהוקמה בשנת 2003 ע"י המייסד והמנכ"ל גלעד יפת. החברה מפתחת כלים לחקר שורשים ובניית אילנות יוחסין, והינה כיום החברה השניה בגודלה בעולם בתחום זה. החברה מעסיקה כ-290 עובדים במשרדי החברה באור יהודה ובתל אביב. לחברה גם שני משרדים בארה"ב, בעקבות רכישתן של חברות מתחרות ע"י החברה הישראלית וביניהן חברת Geni.com מקליפורניה.

בשנת 2013 נבחרה חברת MyHeritage כחברת ההזנק המבטיחה ביותר בישראל ע"י עיתון גלובס וחברת רואי החשבון ארנסט אנד יאנג, וכן דורגה במקום העשירי בדירוג 500 חברות הטכנולוגיה באירופה בעלות קצב הצמיחה הגדול ביותר, ע"י חברת הייעוץ דילוייט. בחברה ישנם כיום כ-84 מיליון משתמשים רשומים, אשר בנו באתר כ-32 מיליון אילנות יוחסין ובהם מידע על למעלה משני מיליארד בני אדם. בחודש מאי 2016 הכריזה החברה על התרחבות לתחום בדיקות DNA. החברה נחשבת לאחת מן החברות הבולטות והמצליחות במגזר ההיי-טק בישראל.

אודות פרוייקטי מצווה נוספים של החברה

הקמת המאגר הגנטי למשפחות ילדי תימן, מזרח והבלקן הוא פרוייקט מצווה נוסף של חברת MyHeritage, הנוהגת מזה שנים להקדיש משאבים רבים לפרוייקטים מיוחדים הנעשים ללא רווח, בעיקר לשם איחוד משפחות. במסגרת זו ראויים לציון הפרוייקטים הבאים שביצעה החברה:

השבת רכוש שנגנב מיהודי מזרח גרמניה

השבת יצירות מופת שנגנבו מיהודי צרפת.

צילום המצבות בכל בתי הקברות בישראל.

חקר תולדות הקהילה היהודית באי קורפו ביוון.

תיעוד ההיסטוריה המשפחתית של שבטים מבודדים בסכנת הכחדה

איחוד משפחתי של שני אחים שנמסרו לאימוץ ממחנה העקורים ברגן בלזן