מפקד אוכלוסין - סקנדינביה

רשומות מפקד האוכלוסין הן תיעודים תקופתיים של התושבים הנעשים על ידי הממשלה לצרכי ספירת אוכלוסיה או מיסוי. רשומות אחרות הן "כמו רשומות מפקד" במובן הזה שהם מתעדות מידע דומה לזה המתועד במפקד אוכלוסין, אך לצרכים אחרים. רשומות מפקד אוכלוסין או סקרי אוכלוסיה אחרים מהווים מקורות חשובים ביותר לחקר ההיסטוריה המשפחתית כיוון שהם מספקים מספר פרטים אישיים אודות כל אדם מתועד, וכיוון שבדרך כלל תיעדו אדם כחלק ממשפחה.

מפקדי אוכלוסין שבוצעו על ידי הממשלה נערכו לרוב כל 5 או 10 שנים. רשומות סקרי אוכלוסיה כוללת תיעוד של משקי בית (Husförhörslängd) משוודיה (מוכרים גם כסקרי כמורה), וספרי כנסיה (rippikirja) מפינלנד. בשני המקרים הללו, הרשומות נוצרו על ידי הכנסייה הלאומית ונערכו בתדירות מחזורית.

המידע המופיע ברשומות מפקד האוכלוסין וסקרי האוכלוסין משתנה בהתאם לשנה, למיקום ולמטרת התיעוד. למשל, רשומות מוקדמות כוללות לרוב פחות מידע מאשר רשומות חדשות יותר, ורשומות שנוצרו על ידי הכנסיה כוללות גם מידע המתייחס לחיי הדת. אך באופן כללי רשומות אלו כוללות: שמות חברי משק הבית, יחסים משפחתיים, גיל ומידע אודות הלידה.

שם

לידה

חישוב שנת לידה
היה בערך בן בשנה חישוב שנת לידה
אנא הכנס גיל תקף
אנא הכנס שנה תקפה

מגורים

מילות מפתח

נגר, או "גאון הדור"

נקה טופס