תמונות

תמונות תופסות את המהות מאנשים, מקומות וחפצים והן אחד הממצאים הרצויים ביותר באוצרות היסטוריים משפחתיים. אוסף זה כולל תמונות שנלקחו לאחרונה או לפני שנים רבות או אפילו ציורים עתיקים.

שם

פרטי תמונה

מילות מפתח

מילות מפתח המופיעות בכותרת, הערות או תיאור של התמונה. למשל חתונה או "הגימנסיה רחביה"

נקה טופס