ממשלה, מקרקעין, בתי משפט וצוואות

קטגוריה זו כוללת מסמכים משפטיים שמקורם בממשל, מקרקעין ובתי משפט, כולל צוואות שיכולות להוסיף פרטים חשובים בקשר למשפחתך. רשומות בית משפט ומקרקעין יכולים להכיל שמות וכתובות של בני משפחה ומידע בקשר לרכוש. רשומות מיסים לעתים קרובות כוללים מידע באשר לפריטי רכוש הניתנים למיסוי שהיו בבעלות אבותיכם.

שם

שנת לידה

חישוב שנת לידה
היה בערך בן בשנה חישוב שנת לידה
אנא הכנס גיל תקף
אנא הכנס שנה תקפה

מקום

מקום לידה, מגורים או אחר

מילות מפתח

נגר, או "גאון הדור"

נקה טופס