מדיניות הפרטיות של MyHeritage

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה ב-07/01/2024.
אם עדיין לא עיינת במסמך לאחר מועד זה, אנא עיין בו כעת.

תקציר מדיניות הפרטיות

מי אנחנו?
MyHeritage היא חברה ישראלית המספקת שירותים לחקר שורשים משפחתיים ישירות ללקוחותיה.

עקרונות הפרטיות שלנו

MyHeritage נוסדה בשנת 2003 והיא זוכה לאמון המשתמשים בשירותיה מאז ועד היום. MyHeritage מייחסת חשיבות רבה להגנה על פרטיות משתמשיה ופרטיות המידע שלהם. שאיפתה של MyHeritage להיות ראויה לאמון משתמשיה, עומדת בראש סדר העדיפויות שלה.

MyHeritage מעולם לא מכרה מידע אישי או העניקה רישיון במידע אישי (לדוגמא, שמות לקוחות, כתובות דוא''ל, כתובות מגורים ואילנות יוחסין) והיא לעולם לא תעשה זאת בעתיד.

MyHeritage לעולם לא תמסור מידע לחברות ביטוח.

המשתמשים יכולים למחוק את המידע שלהם מ-MyHeritage בכל עת. המחיקה תתבצע לצמיתות ובאופן בלתי-הפיך.

אם עניין מהותי כלשהו במדיניות פרטיות זו ישתנה בעתיד, נודיע לך על כך באמצעות הדוא''ל.

מונחים שאינם מוגדרים במדיניות פרטיות זו, יהיו בעלי המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש.

איזה מידע אנחנו אוספים אודותיך?

אנחנו אוספים את המידע שנחוץ לנו בכדי לספק את השירות שלנו (לפי הגדרתו בתנאי השימוש שלנו), כמפורט להלן:

מידע שאתה משתף ישירות איתנו. לדוגמא, מידע שתזין בעת הרשמה לשירות, יצירת אילן יוחסין או חקר ההיסטוריה המשפחתית באמצעות השירות, בעת התקשורת מול צוות תמיכת הלקוחות שלנו או מול העוזרת הוירטואלית שלנו, בעת מילוי שאלון או סקר באתר שלנו, ופעולות דומות אחרות.

מידע מרשומות ציבוריות או היסטוריות. אנחנו מבצעים תהליך דיגיטציה של רשומות אלו בעצמנו, או מקבלים רישיון שימוש עבור הרשומות מארכיונים או ממקורות אחרים, כדי לייצר תכנים הדרושים לגנאלוגים. רשומות אלו עשויות לכלול מידע פומבי אודותיך.

מידע משירות Photo Tagger שלנו (Photo Tagger feature). באם תבחר להשתמש בשירות Photo Tagger שלנו, השירות מזהה פנים בתמונות שלך ויוצר מודלים לזיהוי פנים (מידע ביומטרי). שירות Photo Tagger מקבץ פנים של אותו אדם המופיעים במספר תמונות, ומאפשר לך לתייג את אותו אדם בכל התמונות בבת אחת.

מידע משירותי הדנ''א שלנו. שירותי הדנ"א שלנו אינם זמינים בישראל, ברוסיה, ובמספר מדינות נוספות.

מידע שנקבל בעת שימושך בשירות שלנו. אנחנו אוספים נתוני התנהגות ברשת באמצעים אוטומטים תוך שימוש בטכנולוגיות איסוף נתונים (כמו קבצי Cookie, לדוגמא) על מנת לשפר את חוויית המבקרים באתר שלנו וכדי להבין את האופן בו משתמשים בשירותים שלנו. עיין במדיניות העוגיות שלנו למידע נוסף.

כיצד אנחנו משתמשים במידע האישי שלך?

כדי לספק לך את השירות שלנו. שירות זה כולל את תצוגת אילן היוחסין שלך, השוואת אילן היוחסין שלך לאילנות יוחסין אחרים כדי שנוכל לשלוח לך התאמות חכמות, השוואת אילן היוחסין שלך לרשומות היסטוריות כדי שנוכל לשלוח לך התאמות רשומות (Record Matches),וכו'.

כדי לשלוח לך הודעות בקשר לשירות.

כדי לשווק לך את השירות. תוכל להפסיק את קבלת ההודעות השיווקיות בכל עת.

לצרכים עסקיים פנימיים, כדי לשפר את המוצרים הקיימים ולפתח מוצרים חדשים, לצורך ביצוע ניתוח נתונים פנימי, ולניתוח השימוש באתר במטרה לשפר את חווית הלקוח או לבחון את הקמפיינים השיווקיים שלנו.

האם MyHeritage תגלה פרט כלשהו מהמידע האישי שלך לצדדים שלישיים?

המידע האישי שתספק לנו לעולם לא יימכר על ידנו, ולא יוענק על ידנו כל רישיון שימוש בו לצדדים שלישיים כולל חברות ביטוח, סוכנויות ממשלתיות, חברות אחרות או מעסיקים.

לא נמסור מידע לרשויות אכיפת החוק, אלא אם נדרשנו לעשות כן מכוח צו תקף שהוציא בית משפט.

לא נחשוף כל פרט מהמידע אישי שלך לצד שלישי כלשהו, למעט בנסיבות המצומצמות ביותר שלהלן:
(א) לספקי השירותים שלנו (לדוגמא: פלטפורמות תשלום) בכפוף להגנה שמעניקים ההסכמים המתאימים - כדי לספק לך את השירות שלנו; (ב) להתאמות החכמות שלך (אם הופעלו); (ג) כאשר הדבר נדרש מאיתנו על פי חוק או במסגרת של הליכים משפטיים או למניעת הונאה ופשיעה ברשת; (ד) בהקשר לרכישת החברה שלנו.

אבטחת המידע האישי שלך

אנחנו מפעילים אמצעי אבטחה טכניים, פיזיים ואדמיניסטרטיביים על מנת להתגונן מפני אבדן, שימוש לרעה, גישה לא מורשית, שינוי או חשיפה של מידע אישי של משתמשים הנמצא בשליטתנו. לדוגמא: אנחנו בוחנים ומשפרים מעת לעת את נהלי האבטחה והגנת הפרטיות שלנו, לפי הנדרש; אנחנו מזמינים בדיקות חדירה תקופתיות כדי לבחון את עמידות אמצעי האבטחה המגנים על השירות שלנו; אך ורק אנשי צוות מורשים מקבלים גישה למידע אישי; כמו כן, אנחנו עובדים אך ורק עם מעבדות ועם צדדים שלישיים העומדים בסטנדרט האבטחה שלנו ומתחייבים להמשיך ולעמוד בו בעתיד.

ניהול הפרטיות שלך

אנחנו מעניקים לך את היכולת לשתף מידע במגוון דרכים. באפשרותך לבחור מתי לשתף ועם מי לשתף את המידע שלך מחוץ למסגרת השירות. יש לך את היכולת לבחור להפסיק את זמינות שירות ההתאמות החכמות, לבחור שלא להשתמש ב-AI Record Finder™ או AI Biographer™, לנהל את קבצי העוגיות, ולמחוק את החשבון והמידע שלך, בכל עת.

מדיניות פרטיות מלאה

מסמך זה ("מדיניות הפרטיות") מכיל פירוט אודות סוג המידע האישי שנאסף והסיבות בגינן הוא נאסף, וכן בנוגע לאופן בו אנחנו משתמשים במידע האישי כדי לספק לך חוויה מותאמת-אישית וידידותית בזמן שימושך באתר. כמו כן, נסביר כיצד תוכל לעיין במידע האישי האמור, לשלוט באופן בו נשתף אותו או למחוק אותו.

מדיניות פרטיות זו בנויה באופן הבא:

1. שינויים במדיניות פרטיות זו
2. אילו סוגים של מידע אישי נאספים ממך או אודותיך
3. כיצד נשתמש במידע האישי שלך?
4. הבסיס החוקי לעיבוד המידע האישי
5. האם MyHeritage תגלה פרטי מידע אישי כלשהם שלך לצדדים שלישיים?
6. כיצד תמחק מידע הנוגע לך או למשפחתך או תדווח לנו עליו?
7. קבצי עוגיות ומידע שאינו אישי
8. אבטחה והעברה של מידע
9. שמירת מידע
10. ניהול הפרטיות שלך
11. הזכויות שלך
12. זכויות נושא מידע
13. חוק הגנת המידע האירופי (GDPR)
14. ילדים
15. יצירת קשר איתנו בענייני פרטיות

1. שינויים במדיניות פרטיות זו

אם נחליט לערוך שינויים במדיניות הפרטיות, נפרסם באתר גרסה מעודכנת של מדיניות הפרטיות שתציין את תאריך העדכון. אם השינויים יהיו מהותיים, נשלח לך בנוסף הודעה על כך באמצעות הדוא''ל. אם תהיה מעוניין שנפסיק להשתמש במידע שלך בהתאם להוראות המדיניות המעודכנת, עליך למחוק את חשבונך או ליצור איתנו קשר בכתובת privacy@myheritage.com ולבקש מאיתנו לעשות זאת עבורך.
בכל עת בה יחול שינוי בתוכן מדיניות הפרטיות, תוצג התווית "עודכן" באופן בולט ליד הקישור "מדיניות הפרטיות" בתחתית דפי האתר. התווית "עודכן" תוסר לאחר 30 ימים. אנא הקפד לקרוא את מדיניות הפרטיות המעודכנת טרם השימוש באתר או בשירות. במידה שיש לך שאלות בקשר עם השינויים, צור איתנו קשר בכתובת privacy@myheritage.com.

2. אילו סוגים של מידע אישי נאספים ממך או אודותיך

אנחנו אוספים מידע שלדעתנו איסופו הכרחי בכדי לספק לך את השירות. היקף המידע האישי מסוגים אחרים שתחליט להעלות ל-MyHeritage יהיה תלוי בך בלבד.

להלן מפורטים סוגי המידע האישי שנבקש ממך, שנאסוף ממך או שאתה תמסור לנו:

1) שם, פרטי יצירת קשר ופרטי תשלום: בעת ההרשמה לשירות נבקש את שמך, מינך וכתובת הדוא''ל שלך וכן את שנת הלידה שלך והמדינה בה אתה מתגורר. אנחנו אוספים את שנת הלידה על מנת להבטיח שאתה עומד בהוראות תנאי השימוש ביחס למשתמשים קטינים ומשתמשים צעירים מתחת לגיל 18. רישום שם המדינה מתבצע על מנת שנוכל לקיים את החוקים והתקנות המקומיים במדינה בה אתה מתגורר. אם רכשת מינוי או מוצר אחר, נצטרך לדעת את כתובת הדואר שלך, את מספר הטלפון ואת פרטי התשלום שלך כדי לאפשר תשלום ומימוש של ההזמנה

2) מידע אודות המשפחה שלך ואודות אנשים אחרים: תוכל להזין מידע אישי נוסף אודות עצמך ואודות אנשים אחרים במהלך בניית אילן היוחסין שלך, במהלך ביצוע המחקר המשפחתי שלך ברשת או בשימוש בשירותים שלנו, לדוגמא: שמות, דרגות קירבה, תאריכים ומקומות לידה ופטירה, תמונות, ופרטי יצירת קשר כגון כתובות דוא''ל. ניתן להזין מידע זה גם אם תבחר להשתמש בשרות ™AI Record Finder.

אם בחרת להזמין בן משפחה או אדם אחר כדי להציג בפניו את אילן היוחסין שלך או כדי לערוך את אילן היוחסין שלך, נבקש ממך את שמו ואת כתובת הדוא''ל של אותו אדם. ראשית, ולפני שתזמין אנשים אלה, עליך להשיג את הסכמתם לכך שפרטיהם יועברו לידי MyHeritage.

אם וכאשר תבנה את אילן היוחסין שלך, תוכל להחליט אילו קרובי משפחה להוסיף לאילן היוחסין; האם להוסיף קרובי משפחה שנפטרו, להוסיף קרובי משפחה חיים או את שניהם וכן אילו פרטי מידע לכלול ביחס אליהם. לפני הוספת קרובי משפחה חיים לאילן היוחסין עליך להשיג את הסכמתם מראש. לפני הוספה לאילן היוחסין של קרובי משפחה חיים שגילם מתחת לגיל הבגירות (בישראל גיל 18), עליך לקבל את הסכמת הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם.

אם תבחר להוסיף הקלטת שמע לתמונה או לפרופיל באילן היוחסין שלך, הקלטות כאלה יאוחסנו ויהפכו לזמינות להאזנה רק לך ולחברים באתר המשפחתי שלך. ניתן למחוק אותם בכל עת.

3) מידע מרשומות ציבוריות או רשומות היסטוריות: אנחנו מבצעים דיגיטציה, רישוי ורכישה של רשומות היסטוריות ממקורות שונים, לרבות תעודות לידה, תעודות נישואין ותעודות פטירה, רשומות מפקדי אוכלוסין, רשימות הגירה, עיתונים ורשומות אחרות. רשומות אלו עלולות להכיל מידע אישי הקשור אליך.

4) מידע ביומטרי: אם תבחר להשתמש בשירות Photo Tagger (תיוג תמונות) שלנו, השירות עושה שימוש בטכנולוגיית זיהוי פנים, על מנת ליצור מודלים לזיהוי הפנים (מידע ביומטרי) שלך ושל קרוביך שנפטרו, על מנת לסייע לך לתייג אנשים בתמונותיך במהירות ובקלות.

5) תגובות ודעות שתפרסם: אם תפרסם הודעות או תגובות במסגרת הבלוגים שלנו או בחשבונות הפייסבוק שלנו, או בלוחות המודעות שלנו, אנחנו רשאים לשמור את המידע הנכלל בהן.

6) השימוש שתעשה בשירות: בעת השימוש בשירות שלנו, אנחנו עשויים לאסוף מידע על בסיס אופן השימוש שלך באתר שלנו או מידע מהמכשירים או המחשבים בהם תשתמש כדי לגשת לאתר שלנו, וזאת על מנת לשפר את חווית הביקור באתר ועל מנת להבין כיצד משתמשים בשירותים שלנו. מידע זה עשוי לכלול נתוני התחברות לרשת, נתונים לגבי "רצף הקלקות" (לדוגמא, סוג המחשב והדפדפן בהם אתה משתמש, כתובת מיקום הרשות ממנו אתה מתחבר לאתר), צפיות בעמודי האתר וכתובות IP.

7) תקשורת שלך עם אחרים: ההודעות שיישלחו בינך לבין משתמשים אחרים באמצעות הפונקציות הכלולות בשירות (לדוגמא, תיבת הדואר הנכנס של (MyHeritage והמידע שתספק לנו במסגרת התקשורת שלך מול מחלקת תמיכת הלקוחות שלנו (לדוגמא, פתיחת קריאות שירות), נציגים אחרים ו/או מידע שתספק בזמן אינטראקציה ותקשורת עם העוזרת הוירטואלית שלנו, יאספו ויתועדו על ידינו, וביחס לעוזרת הוירטואלית האוטומטית שלנו, יוקלטו על ידי ספקי השירות שלנו Cognigy.AI או-OpenAI.

8) תשובות שתמסור לסקרים: אם תשתתף מרצונך החופשי בסקרים או בשאלונים כלשהם במסגרת השירות, נאסוף את המידע שתמסור.

9) שירותי אימות חשבון צד שלישי:
באפשרותך לקשר חשבון אפל או גוגל לחשבון שלך ב-MyHeritage, לצורך אימות. הקישור יאפשר לך להשתמש בפרטיך מהשירות האחר כדי ליצור חשבון MyHeritage או להיכנס ל-MyHeritage, ללא צורך בהזנת פרטים כגון כתובת הדוא"ל שלך באופן ידני. אם תבחר לעשות זאת, אנו נאסוף ונשתמש במידע שבו שיתפת אותנו באמצעות שירות זה, (לדוגמה, כתובת הדוא"ל המחובר לחשבונך באפל או בגוגל), בהתאם למדיניות פרטיות זו

10) מידע מאינטגרציה עם שותפי הגנאלוגיה שלנו:
שותפי הגנאלוגיה שלנו כגון Roots Magic ו-Family Historian ("השותפים הגנאלוגיים") עשויים להעביר אלינו מידע גנאלוגי מאילנות משפחה של המשתמשים שלהם באמצעות אינטגרציה להתאמה עם עצי המשפחה והרשומות שלנו. איננו מקבלים רישיון למידע זה שנשלח על ידי השותפים הגנאולוגיים, הוא לא נאסף על ידינו, והוא נמחק אוטומטית לאחר חישוב ההתאמות.

11) נתוני התמונה שלך:
אם אתה משתמש בתכונות הצילום שלנו כגון, Deep Nostalgia™, DeepStory, MyHeritage in Color™ MyHeritage Photo Enhancer, AI Time Machine™, PhotoDater™ ו/או Photo Scanner אנו נעבד מידע המתקבל מתמונות שאתה מעלה ("נתוני תמונה"), כדי לספק לך את השירות הרלוונטי. תכונות התמונות הללו אינן אוספות או שומרות מידע ביומטרי או מזהים ביומטריים מהתמונות שלך. העלאת תמונות, או כל מידע אישי אחר, של אנשים חיים לשירותים שלנו, מחייבת אותך לקבל את הסכמתם מראש. לפני העלאת תמונות או כל מידע אישי אחר של קטינים לשירות, עליך לקבל את הסכמת ההורה או האפוטרופוס שלהם.

3. כיצד נשתמש במידע האישי שלך?

1) כדי לספק לך את השירות: בראש ובראשונה, אנחנו משתמשים במידע האישי שלך על מנת להגשים את המטרות שעבורן מסרת לנו את המידע האישי שלך. מטרות אלו כוללות את הצגת אילן היוחסין שלך, הרצה מחודשת של חיפושים בהיסטוריה המשפחתית שבוצעו על ידך ב-MyHeritage על מנת למצוא רשומות נוספות עבורך, עיבוד פרטי המינוי שלך ומתן שירות תמיכת לקוחות עבורך. כמו כן, אנחנו משתמשים במידע האישי שלך על מנת להציג בפניך התאמות חכמות והתאמות רשומות (Record Matches) עבור אילן היוחסין שלך, כדי להעמיד לרשותך את שירותי ™AI Record Finder או ™AI Biographer או על מנת לאפשר לך ולחברים אחרים בקהילת MyHeritage ליצור קשר אחד עם השני וכיוצא בזה.

אם תשתמש בתכונות הצילום שלנו המבוססות על אלגוריתמים של בינה מלאכותית (AI), כגון Deep Nostalgia™, ™DeepStory, MyHeritage In Color™, MyHeritage Photo Enhancer, PhotoDater ו/או ™AI Time Machine, אנו נעבד את נתוני התמונה כדי להנפיש את תמונות, לצבוע אותן, לשחזר את הצבעים המקוריים שלהן, לשפר אותן, להעריך מתי צולמו או ליצור תמונות נושא קונספטואליות מהתמונות שלך.

אם תשתמש בתכונה שלנו ™AI Time Machine: תמונות שהועלו לתכונה ™AI Time Machine אינן ישותפו עם אף צד שלישי. תמונות שהועלו אינן משמשות לאימון או שיפור של אלגוריתם הבינה המלאכותית (AI); הן משמשות אך ורק ליצירת תמונות AI של המשתמש ולא לכל מטרה אחרת. MyHeritage לא שומרת או מאחסנת את התמונות שהועלו. הן נמחקות מיד לאחר יצירת דגם ™AI Time Machine. אם מודל לא נוצר בהצלחה, התמונות נשמרות לתקופה מקסימלית של 24 שעות לניסיונות חוזרים, ולאחר מכן נמחקות.

אם תשתמש ב-Photo Tagger שלנו, השירות משתמש בטכנולוגיית זיהוי פנים המופעלת על ידי Amazon. כאשר שירות זה מופעל, הוא מזהה פנים בתמונות שלך ויוצר מודלים לזיהוי פנים. השירות מקבץ פנים של אותו אדם המופיעים במספר תמונות, ומאפשר לך לתייג את אותו אדם בכל התמונות בבת אחת. השירות לומד את תווי הפנים של קרוביך שנפטרו, אותם תייגת, ומציע הצעות תיוג כאשר אתה מעלה תמונות חדשות שלהם ל-MyHeritage. התיוג לעולם אינו אוטומטי ותמיד דורש את אישורך. שירות זה אינו פעיל כברירת מחדל ודורש את הסכמתך המפורשת להפעלתו וליצירת מודלים לזיהוי פנים (מידע ביומטרי) שלך ושל קרוביך שנפטרו. הצעות תיוג תוך זיהוי פנים מוצעות רק ביחס לאנשים הידועים מאילן היוחסין שלך ככאלו שנפטרו. המודלים לזיהוי פנים משמשים רק לתמונות באתר המשפחתי שלך ולעולם לא ישמשו ליצירת הצעות תיוג עבור תמונות שהועלו על ידי משתמשים אחרים שאינם חברים באתר המשפחתי שלך.
MyHeritage לעולם לא תמכור מידע משירות Photo Tagger שלנו ולא תעניק רישיון לשימוש בו לגורם צד ג'.

אם משתמשים בשירותי ™AI Record Finder או ™AI Biographer: ™AI Record Finder מאפשר לחפש אבות קדמונים וקרובי משפחה בממשק צ'אט, ו-AI Biographer™ מאפשר ליצור ביוגרפיה של אדם מסוים. מידע שיוזן ל-™AI Record Finder ישותף עם OpenAI ויעובד כדי להניב את תוצאות החיפוש. שרות ™AI Biographer מניב ביוגרפיה לפי המידע האגור במסד הנתונים של MyHeritage ובמקורות ציבוריים חיצוניים (איננו יכולים להבטיח את רמת הדיוק של מקורות אלו).

כאשר אתה מתקשר עם העוזרת הוירטואלית שלנו, אנו וספק השירות שלנו Cognigy.AI נעבד מידע אישי, נתעד את תקשורת הצ'אט שלך ונשתמש בטכנולוגיית בינה מלאכותית (AI) כדי לנתח את בקשתך, זאת על מנת לספק לך מענה מתאים וכדי לשפר את החוויה שלך. מידע שהעוזרת הוירטואלית מזהה כמספר כרטיס אשראי (בהתבסס על התבנית הייחודית של מספרי כרטיסי אשראי), לא ייקלט.

2) כדי לתקשר איתך: אנחנו רשאים לעמוד איתך בקשר כדי למסור לך מידע על עדכונים ותוספות לשירות, או כדי לבקש ממך משוב בקשר לשירות. התקשורת שלנו מולך תתנהל בעיקר דרך הדוא''ל, אך היא עשויה גם להתנהל באמצעות הטלפון, בדיוור ישיר או באמצעי תקשורת אחרים בנסיבות מסוימות. אם אינך מעוניין לקבל הודעות דוא''ל מאיתנו, אתה רשאי להסיר הסכמתך לשירות זה בכל עת באמצעות שימוש בקישור "הסר מרשימת התפוצה" שיופיע בהודעת הדוא''ל או באמצעות שינוי העדפות הדוא''ל שלך. אם ברצונך להסיר הסכמתך לשימוש באמצעי תקשורת אחרים, אנא פנה אלינו בכתובת privacy@myheritage.com text.

3) כדי לשווק את השירות שלנו: הרשמתך לשירות מהווה הסכמה מצדך לכך שנשתמש בפרטי הקשר שלך כדי להציע לך מוצרים ושירותים מטעם MyHeritage שעשויים להשתלב עם המוצר או השירות שביקשת מאיתנו במקור. הצעות פרסומיות מעין אלו עשויות להישלח באמצעות הדוא''ל, בטלפון או בדיוור ישיר. לעולם לא נשלח לך הצעות שיווקיות בהודעות טקסט (SMS); הודעות הטקסט (SMS) היחידות שאתה עשוי לקבל מאיתנו הן הודעות בנוגע לימי הולדת וימי נישואין קרבים ובאים של בני משפחה קרובים שלך, אם בחרת להצטרף לשירות המסוים הזה.
MyHeritage לא תשתף, תעביר או תמכור את מספר הטלפון הנייד שלך לצד שלישי. אפשרות קבלת הודעות טקסט זמינה רק למשתמשים מעל גיל 18 ורק משתמשים מעל גיל 18 רשאים לעשות בה שימוש.

אם אין ברצונך לקבל הצעות שיווק באמצעות הדוא''ל, ניתן להודיע על סירובך בכל עת באחת בכל אחת מהדרכים הבאות:
- באמצעות הקישור שנמצא בגוף הודעת הדוא''ל שנשלחה אליך.
- דרך הגדרת העדפות הדוא''ל באתר החברה כמפורט בחלק העוסק בהעדפות דוא''ל בהמשך מסמך זה.
- באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא''ל unsubscribe-il@myheritage.com.
- באמצעות משלוח מכתב אל מייהריטאג' בע"מ בכתובת: ת.ד. 50, טרמינל פארק, אור יהודה, ישראל, 6037603.
- כמו כן, ניתן לבקש זאת במסגרת שיחה שלך עם נציג/ה מטעם MyHeritage

אם אין ברצונך לקבל הצעות שיווק באמצעות הטלפון או בדואר ישיר, ניתן להודיע על סירובך בכל עת בכל אחת מהדרכים הבאות:
- באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא''ל unsubscribe-il@myheritage.com
- באמצעות משלוח מכתב אל מייהריטאג' בע"מ בכתובת: ת.ד. 50, טרמינל פארק, אור יהודה, ישראל, 6037603.
- כמו כן, ניתן לבקש זאת במסגרת שיחה שלך עם נציג/ה מטעם MyHeritage.

אנחנו רשאים להשתמש במידע שאספנו ממך ומהמשתמשים האחרים באמצעות הסקרים שערכנו במסגרת פעולות השיווק שלנו, ואנחנו עשויים להציג את הודעות הדוא''ל או את ההצעות השיווקיות האמורות בפניך.

4) לצרכים עסקים פנימיים : אנחנו רשאים להשתמש במידע האישי שלך לצורך שיפור השירות ופיתוחם של מוצרים ושירותים חדשים, לצרכי ניתוח נתונים פנימי, לימוד אופן השימוש באתר שלנו, כדי לעזור לנו לאבחן בעיות ולאבטח את השירות, לצורך זיהוי מגמות שימוש וקביעת מידת היעילות של קמפיין השיווק שלנו. לדוגמא, אנחנו עשויים לבחון כמה זמן בילו המבקרים בכל עמוד ועמוד באתר וכיצד הם מנווטים בין דפי האתר ונשתמש במידע זה כדי לשפר את האתר.

אנחנו משתמשים בכתובת ה-IP שלך כדי לספק עבורך את השירות שלנו וכדי לסייע באבחון בעיות בשרתים שלנו. אנחנו משתמשים בכתובת ה-IP שלך גם כדי לאסוף נתונים דמוגרפיים רחבים, כגון חלוקה גיאוגרפית של החברים המשתמשים בשירות שלנו. בעת ביקורך הראשון בשירות, נשתמש בכתובת ה-IP שלך על מנת להציע לך את השירות בשפה שלדעתנו היא המתאימה ביותר לאיזור הגיאוגרפי ממנו מגיעה הכתובת.

4. הבסיס החוקי לעיבוד המידע האישי

אנחנו נדרשים לציין את המטרות עבורן אנחנו מעבדים את המידע האישי שלכם ואת הבסיס החוקי שעליו אנחנו מסתמכים כאשר אנחנו מבצעים עיבוד כאמור. אנא עיינו ב-טבלה בו מפורטות פעולות העיבוד שאנחנו מבצעים והבסיס החוקי עבור כל פעילות.

5. האם MyHeritage תגלה פרטי מידע אישי כלשהם שלך לצדדים שלישיים?

המידע האישי שתספק לנו לעולם לא יימכר על ידנו, ולא יוענק על ידנו כל רישיון שימוש בו לצדדים שלישיים כולל חברות ביטוח, סוכנויות ממשלתיות, חברות אחרות או מעסיקים.

הגנות אלה יחולו גם על המודלים לזיהוי פנים (מידע ביומטרי).

לא נמסור מידע לרשויות אכיפת החוק, אלא אם נדרשנו לעשות כן מכוח צו תקף שהוציא בית משפט.

MyHeritage לא תגלה כל פרט מידע אישי שלך לכל צד שלישי, למעט בנסיבות המצומצמות המפורטות להלן:

1) לספקי השירותים שלנו: אנחנו נעזרים בספקי שירותים בעלי מוניטין מצד שלישי כדי שאלו יבצעו משימות שונות עבורנו, בכפוף להגנות הקבועות בהסכמים המתאימים. לדוגמא, אנחנו משתמשים בפלטפורמות מובילות כדי לעבד תשלומים ששילמת (בעיקר Adyen, Stripe, BlueSnap ו-PayPal), בשירותי אחסון בענן (בעיקר ב- Amazon ו-Google Cloud), וכן בספקי שירותים המסייעים לנו בשיווק ובפרסום, ניתוחי מחקר לקוחות, פיתוח אלגוריתמים ושירותים חדשים, מניעת הונאות, אבטחה, ועיבוד בקשות תמיכה מצד לקוחות. אנחנו משתמשים בכלי אוטומטי בשם Google Dialogflow כדי לבצע ניתוח סמנטי של חלק מפניות המשתמשים על מנת לסווג אותן בהתאם לכוונתן, לצורך זירוז וטיוב העיבוד של אותן קריאות שירות. לפני העברת קריאת שירות כלשהי ל-Dialogflow, אנחנו נסיר כל פרטי מידע הניתנים לזיהוי (לדוגמא שמות וכתובות דוא''ל). כמו כן, כל קריאות השירות יימחקו מ-Dialogflow מיד לאחר שתסווג כוונתן. לצורך ייעול וזירוז הטיפול בשיחות נכנסות למוקד שירות הלקוחות, אנו משתמשים בשירות המרת דיבור לטקסט (Text-to-Speech) של Microsoft Azure אשר עוזר לנו לתמלל את התוכן של שיחות אלה. השיחות נמחקות לאחר המרתן לטקסט וחברת Microsoft אינה שומרת אותן.

אם ברצונך להשתמש בשרות ™AI Record Finder, המידע שיוזן בממשק הצ'אט ישותף עם OpenAI ויעובד כדי לספק לך את תוצאות החיפוש. אם ברצונך להשתמש בשרות AI Biographer™, השירות ישתמש ב-OpenAI לסיכום מידע השמור בבסיס הנתונים של MyHeritage ובמקורות ציבוריים חיצוניים ליצירת ביוגרפיה של אדם מסוים.

העוזרת הוירטואלית שלנו מופעלת על ידי Cognigy.AI. Cognigy.AI פועלת כספקית השירות שלנו ולא תשתמש במידע האישי שלך לכל מטרה מלבד כדי לספק לנו את השירות ולשפר אותו.

אם תבחר להשתמש בשירות DeepStory שלנו, שים לב כי אנו משתמשים בשירותי המרת טקסט לדיבור (Text-to-Speech) המסופקים על ידי Microsoft Azure ו-Amazon Polly על מנת לספק את השירות. הטקסט נמחק על ידי ספקי שרותים אלה בסמוך להפיכתו לקובץ קולי ואינו נשמר על ידם.

אנו משתמשים בשירות חוות דעת של לקוחות המופעל על ידי Google על מנת לאסוף משוב לגבי שירותנו. אם תאשר ל-Google לשלוח לך סקר, כתובת הדוא“ל שלך, תאריך המשלוח, המדינה בה אתה מתגורר וחוות הדעת שלך יעובדו על ידי Google כבעלי השליטה המידע ולכן יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של Google
.

לתשומת לבך, אם תבחר להשתמש בשירות Photo Tagger שלנו, השירות עושה שימוש בטכנולוגיית זיהוי פנים המופעלת על ידי Amazon. שירות זה אינו מופעל כברירת מחדל ודורש את הסכמתך המפורשת.

על מנת לטפל בפניות משתמשים, בנוסף לעובדים שלנו, אנו נעזרים בין היתר בחברת תמיכת הלקוחות Telus International Services Limited המפעילה צוותי תמיכת לקוחות מטעמנו באירלנד (החל מנובמבר 2017) ובגואטמלה (החל מינואר 2020).
ביחס לנותני שירותים המעבדים מידע אישי מחוץ לישראל או מחוץ לאיזור הכלכלי האירופי, אנחנו ננסה להבטיח כי הגנות מתאימות יחולו ביחס למידע האישי שלך, כנדרש לפי הדין החל.

2) עם חברי האתר המשפחתי ועם ההתאמות החכמות שלך (אם מופעלות):
מידע שתעלה לאתר המשפחתי בו אתה חבר, יהיה זמין לכלל החברים באתר משפחתי זה.
Smart Matches™ (''התאמות חכמות'') היא טכנולוגיה שפותחה על ידי MyHeritage ונמצאת בבעלותה. מטרתה של טכנולוגיה זו היא למצוא התאמות בין אילנות יוחסין, על ידי מציאת אנשים משותפים בין אילנות משפחה שונים. התאמות חכמות מהוות כלי שימושי מאוד, המאפשר גילוי של בני משפחה לא ידועים ואיחוד משפחות שהקשרים ביניהן נקטעו עם במשך השנים. משתמשים אחרים של MyHeritage עשויים לקבל הודעות בקשר להתאמות חכמות שנמצאו בין אנשים באילנות היוחסין שלהם לאנשים באילן היוחסין שלך. בין היתר, עשויות להימצא התאמות חכמות עבור אנשים חיים באילן היוחסין שלך. אם יש לך חששות בקשר לפרטיות אילן היוחסין שלך, עד כדי כך שאינך מעוניין לאפשר לבני משפחה פוטנציאליים למצוא אותו ולצפות בחלקים ממנו, תוכל להפסיק את פעולת ההתאמות החכמות עבור אילנות היוחסין שלך. בתור ברירת המחדל, האפשרות לבצע התאמות חכמות מופעלת.
אם ההתאמות החכמות מופעלות, משתמשים של שותפי הגנאלוגיה שלנו עשויים לקבל התאמות חכמות (התאמות של אילן יוחסין) עם המשתמשים שלנו, אך התאמות אלו אינן דו-כיווניות: לא תקבל התאמות חכמות עם המשתמשים של שותפי הגנאלוגיה שלנו. בקר במרכז התמיכה שלנו בכדי ללמוד עוד על Smart Matches™ (''התאמות חכמות'')

3) בנסיבות משפטיות או בנסיבות הנוגעות לפרטיות: אם הגילוי נדרש מאיתנו על פי חוק או במסגרת הליכים משפטיים, או למניעת הונאה ופשיעה ברשת.

4) ברכישת MyHeritage: במקרה ש- MyHeritage, או מרבית נכסיה או מניותיה יירכשו, יתכן שידרשו עיבוד והעברת מידע אישי. לידיעתך, מצב זה אינו ייחודי ל- MyHeritage והוא חל על רוב החברות.

6. כיצד תמחק מידע הנוגע לך או למשפחתך או תדווח לנו עליו?

מחיקת החשבון שלך: עיין בהוראות למחיקת החשבון שלך. פעולה זו תמחק באופן בלתי-הפיך לא רק את החשבון שלך ואת המידע האישי שהזנת, אלא גם את האתרים המשפחתיים ואילנות היוחסין שלך.

מחיקת מודלים לזיהוי פנים: כל המודלים לזיהוי הפנים נמחקים באופן אוטומטי 3 חודשים לאחר שימושך האחרון בשירות. באפשרותך למחוק את כל המודלים לזיהוי הפנים בכל עת על ידי כיבוי שירות Photo Tagger בהגדרות הפרטיות שלך או על ידי כיבוי שירות Photo Tagger בהגדרות האפליקציה > תמונות.

מחיקה של היסטוריית הצ'אט ב-™AI Record Finder: למחיקה של היסטוריית הצ'אט בשירות ™AI Record Finder, יש להקיש על לחצן 'מחק צ'אט' בשירות או ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו.

מחיקה או תיקון של מידע שאחרים פרסמו אודותיך או אודות המשפחה שלך: אם המידע פורסם באתר משפחתי בו אתה חבר, אתה רשאי למחוק אותו. בכל מקרה אחר בו אינך מסוגל למחוק או לתקן פרטי מידע כאמור שפורסמו על ידי חבר אחר, אנא צור איתנו קשר בכתובת privacy@myheritage.com. במקרה זה, ניצור איתך קשר כדי להבין את המידע הספציפי שאתה מעוניין למחוק ולאחר מכן נמחק אותו עבורך או נפתור את הבעיה ללא דיחוי.

במקרה של מחלוקות או בעיות בקשר למידע אישי אחר אודותיך המופיע באתר: תוכל ליצור איתנו קשר בכתובת privacy@myheritage.com. אם אתה חבר רשום באתר ושלחת אלינו פניה בבקשה הקשורה במידע שהזנת לאתר, נבקש ממך לפנות אלינו מאותה כתובת הדוא''ל בה השתמשת כדי להירשם לאתר. אחרת, ייתכן שתידרש לאמת את זהותך לפני שנבצע את בקשתך.

אם דרוש לך סיוע נוסף, תוכל לשלוח לנו הודעת דוא''ל לכתובת privacy@myheritage.com ולבקש מאיתנו סיוע במחיקה או תיקון כל פרט מידע שאתה מעוניין למחוק או לתקן. הצוות שלנו יפעל למלא את בקשתך ללא דיחוי, אלא אם בקשתך תיבחן ותימצא כבלתי לגיטימית.
אתה רשאי לפנות גם לנציגה שלנו באיחוד האירופאי או באזור הכלכלי האירופאי, מרי קפרט באמצעות הודעת דוא''ל לכתובת eurepresentative@myheritage.com.

7. קבצי עוגיות ומידע שאינו אישי

קבצי עוגיות (Cookies)
אנחנו נעזרים בקבצי עוגיות ובאמצעים אוטומטיים דומים המשתמשים בטכנולוגיות איסוף מידע על מנת לשפר את חוויית הביקור שלך באתר. לדוגמא, על מנת להימנע ממצב בו הודעות מסוימות יוצגו בפניך יותר מפעם אחת; כדי לשמור את פרטי ההתחברות שלך על מנת שלא תאלץ להזין אותם שוב בכל פעם שתרצה להתחבר; או לזכור את שפת התצוגה שבחרת בשימוש הקודם שלך כדי שלא תצטרך לבחור אותה בכל פעם שתבקר באתר.
אם תהיה מעוניין בכך, תוכל להפסיק את זמינות השימוש בקבצי עוגיות או למחוק קבצים אלה מהמחשב שלך. עם זאת, יש לקחת בחשבון שחלקים מסוימים מהשירות שלנו עלולים לעבוד באופן לא תקין או אף לא לעבוד כלל אם תעשה זאת. למידע נוסף בנוגע לשימוש שלנו בקבצי עוגיות ובאמצעים אוטומטיים דומים של איסוף מידע, וכן בנוגע לאופן שבו תוכל לבחור להפוך את קבצי העוגיות ללא זמינים או למחוק קבצים אלה, אנא עיין במדיניות העוגיות שלנו. למידע נוסף בנוגע לקבצי עוגיות, לרבות לגבי האופן בו תוכל להגדיר את דפדפן האינטרנט שלך לדחות קבצי עוגיות, אנא עיין ב-www.allaboutcookies.org.

מידע לא-אישי אחר
בעת ביקורך באתר שלנו נהיה רשאים לאסוף באופן אוטומטי מידע לא-אישי אודותיך, כגון האתר ממנו הגעת לאתר שלנו, סוג המחשב, רזולוציית המסך, גרסת מערכת ההפעלה, פרטי המכשיר הנייד (אם רלוונטי) וסוג דפדפן האינטרנט שלך. בנוסף, אנחנו עשויים גם לאסוף מידע לא-אישי כגון נתונים דמוגרפיים, לדוגמא האיזור הגיאוגרפי שלך. מידע לא-אישי כולל גם פרטי מידע אישי שנצברו באופן בו מוצר הקצה אינו מזהה אותך או כל משתמש אחר באתר באופן אישי, לדוגמא, באמצעות שימוש במידע אישי כדי לחשב את אחוז המשתמשים שלנו ממדינה מסוימת או את שיעור הנשים המשתמשות מתוך כלל המשתמשים. משום שמידע לא-אישי אינו מזהה אותך אישית, אנחנו רשאים להשתמש במידע לא-אישי מסוג זה לכל מטרה. בנוסף, אנחנו שומרים את הזכות לשתף מידע לא-אישי מסוג זה.
דפדפני רשת ומכשירים מסוימים מתירים לך לשדר העדפה לפיה אין "לעקוב" אחריך בעת פעילות מקוונת. אנו לא נשנה את חווית השרות שלך בשל העדפתך לשדר או שלא לשדר איתות מעין זה.

8. אבטחה והעברה של מידע

כאשר תספק לנו מידע אישי כלשהו, המידע האישי עשוי להיות מועבר לרשותנו ואנחנו רשאים לאחסנו במרכזי המידע המאובטחים שלנו או בשירותי אחסון בענן (בעיקר Amazon ו-Google Cloud). מרכזים אלו עלולים להציע דרגת הגנה על מידע אישי שאינה זהה להגנה הנהוגה במדינת מגוריך. בכך שתמסור לנו מידע אישי, אתה מודע להעברת המידע, עיבודו ואיחסונו במרכזי המידע שלנו, הממוקמים בארה"ב.
MyHeritage נוקטת באמצעים נאותים על מנת להבטיח כי העברה של מידע אישי תתבצע בהתאם להוראות הדין החל ותנוהל בזהירות הראויה כדי להגן על זכויות הפרטיות שלך ועל האינטרסים שלך. בהתאם לכך, ביצוע העברות יוגבל למדינות המוכרות כמדינות אשר מעניקות רמה מספקת של הגנה משפטית או למקומות אשר ביחס אליהם נחה דעתנו כי קיימים בהם מנגנוני הגנה אלטרנטיביים שנועדו להגן על זכויות הפרטיות שלך. בפרט, אנו מסתמכים על הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים (standard contractual clauses) של נציבות האיחוד האירופאי. אתה זכאי ליצור איתנו קשר כדי לקבל מידע נוסף אודות אמצעי האבטחה שאנחנו מיישמים.

אנחנו מיישמים ושומרים על אמצעי אבטחה סבירים התואמים לאופי המידע האישי שאנחנו אוספים, עושים בו שימוש, שומרים, מעבירים או מעבדים באופן אחר. אנחנו מחויבים לפעול לפיתוח, יישום, שמירה, ניטור ועדכון של תוכנית אבטחת מידע סבירה, אך עם זאת לא קיימת תוכנית אבטחה המספקת הגנה מושלמת; במילים אחרות, לא ניתן לנטרל באופן סביר את כל הסיכונים בכללותם. תקריות ופרצות אבטחת מידע עלולות להתרחש בשל חולשות, מעשים פליליים או גורמים אחרים שלא ניתן למנוע באופן סביר. בהתאם לכך, ולמרות שתוכנית האבטחה הסבירה שלנו נועדה לנהל את סיכוני אבטחת המידע ובכך לסייע במניעת אותן תקריות ופרצות אבטחת מידע, אין להניח כי כל התרחשות של ארוע אבטחה או פרצה מסוימת נובעת מכשלון שלנו ביישום ושמירה על רמת אבטחה סבירה.
אתה נושא באחריות לשמור על סודיות הסיסמה שלך לשימוש בשירות. MyHeritage דורשת ממך שלא לגלות את הסיסמה שלך לאף אדם אחר. MyHeritage דורשת ממך לא להשתמש בסיסמה בה אתה משתמש בשירותי MyHeritage באף שירות אחר כלשהו.
MyHeritage תציית לכל הדינים הרלוונטיים בכל מקרה של ארוע אבטחה, הפרת חובת סודיות או פגיעה בתקינות המידע האישי שלך. כאשר נהיה סבורים שכך ראוי לנהוג או כאשר נדרש לכך מכוח הדין החל, נמסור לך הודעת דוא''ל, בהקדם האפשרי וללא שיהוי בלתי סביר, ככל שמסירת הודעה כאמור עולה בקנה אחד עם כל אמצעי הדרוש כדי לקבוע את היקף ארוע האבטחה וכדי להשיב על כנה את מערכת המידע ברמת תקינות סבירה.

9. שמירת מידע

אנחנו נשמור את המידע האישי שלך אך ורק למשך הזמן הדרוש כדי לממש את התכליות שעבורן נאסף המידע וכדי לציית להוראות הקבועות בדינים הרלוונטיים. משמעות הדבר היא שאנחנו נאחסן את המידע האישי שלך כל עוד הוא נדרש כדי לספק את השירות שלנו, למעט כאשר יש לנו בסיס חוקי לשמור אותו לפרק זמן ארוך יותר (לדוגמא, לאחר שפג תוקף המינוי שלך עדיין עשוי להיות לנו אינטרס לגיטימי להשתמש בפרטי הקשר שלך כדי לשווק לך את השירותים שלנו). כמו כן, אנחנו שומרים את המידע האישי שנחוץ לנו לצורך ביצוע מטלות ממתינות וכדי לממש את הזכויות החוקיות ואת התביעות שלנו; כמו כן, אנחנו שומרים מידע אישי מסוים שאנחנו מחויבים לשמור למשך התקופות המתחייבות בחוק (ובמקרים אלו - עיבוד המידע שנבצע יהיה מוגבל).

במקרים מסוימים, כאשר אתה או אנחנו נמחק את התכנים שלך, ייתכן מצב בו העתקים של המידע יישארו זמינים לצפייה במיקום אחר, במקרים בהם העתקים כלשהם של המידע שותפו עם אחרים או הופצו באופן אחר בהתאם להגדרות הפרטיות שלך, או שהעתקים אלו הועתקו או נשמרו על ידי משתמשים אחרים. לדוגמא, ייתכן שחלק מאילן היוחסין שלך הועתק על ידי משתמשים אחרים אל תוך אילן היוחסין שלהם. מידע שהוסר ונמחק עשוי להמשיך ולהתקיים כעותקי גיבוי לפרק זמן מוגבל לצרכים עסקיים פנימיים שלנו, אך הוא לא יהיה זמין עבורך או עבור משתמשים אחרים.

מודלים לזיהוי פנים
אם אתה משתמש בשירות Photo Tagger שלנו, כל המודלים לזיהוי הפנים נמחקים באופן אוטומטי 3 חודשים לאחר שימושך האחרון בשירות. בנוסף, באפשרותך למחוק את כל המודלים לזיהוי הפנים בכל עת

10. ניהול הפרטיות שלך

תוכל לשלוט באופן בו תשתף את המידע האישי שלך על ידי שינוי הגדרות הפרטיות שלך באזורים הבאים:

11. הזכויות שלך

אתה זכאי לעדכן את המידע האישי שלך באמצעות הגדרות החשבון שלך. כמו כן, אתה זכאי לבקש מ-MyHeritage לתקן כל מידע אישי בו היא מחזיקה אודותיך אם מידע זה אינו מדויק או מטעה. MyHeritage הקימה תהליך שנועד לוודא כי האדם שהגיש את הבקשה הוא אכן הלקוח שבעניינו אספנו את המידע. אנחנו עשויים לבקש ממך למסור פרטי מידע מזהים כדי להשוות אותם למידע האישי המוחזק בידינו. אנחנו עשויים לדרוש גם הליך אימות קפדני יותר, בהתאם למידת הרגישות של המידע האישי הנדון. כל בקשה לתיקון מידע אישי השמור ברשומות של MyHeritage תוגש בכתב ותישלח בדוא''ל לכתובת privacy@myheritage.com.

12. זכויות נושא מידע

לרשות חברי MyHeritage המתגוררים בישראל, באיחוד האירופי, באיזור הכלכלי האירופי, באנדורה, ארגנטינה, אוסטרליה, ברזיל, קליפורניה, קנדה, איי פארו, גרנזי, הונג קונג, האי מאן, יפן, ג'רזי, מקסיקו, ניו זילנד, סינגפור, דרום קוריאה, שוויץ, אורוגוואי ובתחומי שיפוט אחרים עומדות זכויות נושא מידע מסוימות. עבור חברי MyHeritage הממוקמים באזור הכלכלי האירופי, זכויות אלה כוללות את אלו המפורטות להלן (וההגבלות הקשורות לכך). עבור אותם חברים המתגוררים מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, זכויות שונות עשויות לחול במקומות שונים, אך הן עשויות לכלול את הזכויות הבאות, שיתכן וכפופות לפטורים מסוימים:
1.1 הזכות לקבל גישה למידע הנשמר אודותיך. ככלל, ניתן לממש זכות זו ללא עלות. עם זאת, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לגבות דמי ניהול בשיעור נאות כאשר הדין החל מתיר זאת.
1.2 הזכות להתנגד לעיבוד מידע, כאשר הבסיס החוקי לעיבוד המידע הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו (ראה סעיף "הבסיס החוקי לעיבוד המידע האישי" לעיל).
1.3 הזכות להשיג העתק נייד של המידע האישי שלך, כאשר עיבוד המידע התבצע על בסיס הסכמתך או נדרש לצורך קיום החוזה בינינו (ראה סעיף "הבסיס החוקי לעיבוד המידע האישי" לעיל).
1.4 הזכות לבקש תיקון פרטים או הגבלת המידע שאנו מעבדים אודותיך.
1.5 הזכות לבטל את הסכמתך, כאשר אנו מסתמכים על בסיס משפטי זה, לעיבוד המידע האישי שלך (ראה סעיף "הבסיס החוקי לעיבוד המידע האישי" ו סעיף "אבטחה והעברת מידע" לעיל).
1.6 הזכות לבקש מחיקת המידע האישי שלך

כל בקשה תוגש בכתב ותישלח ל-MyHeritage בדוא''ל לכתובת privacy@myheritage.com או תישלח לצוות תמיכת הלקוחות. MyHeritage תנקוט במאמצים סבירים כדי לספק את המידע האישי השמור אודותיך בקבציה. MyHeritage תנסה להשיב לך בהקדם האפשרי בנסיבות העניין.
MyHeritage תעשה כל מאמץ כדי לענות לכל הבקשות שנקבל. עם זאת, אם אינך מרוצה מהתגובה שלנו לבקשה, ייתכן שתהיה לך הזכות להגיש תלונה. מבלי להגביל את האמור לעיל, בתחומי שיפוט שבהם חל ה-GDPR (כלומר, האזור הכלכלי האירופי ובריטניה), יש לך את הזכות להגיש תלונה לרשויות הגנת הפרטיות.

13. חוק הגנת המידע האירופי (GDPR)

MyHeritage נקטה בצעדים כדי להבטיח את עמידתה בכל דיני הגנת הפרטיות החלים, לרבות חוק הגנת המידע האירופי (ה-GDPR).

14. ילדים

השירותים שלנו אינם מיועדים ואינם מכוונים לילדים מתחת לגיל 13. משתמשים קטינים (מתחת לגיל 13 ובמדינות מסוימות כגון ישראל מתחת לגיל 14) אינם רשאים להשתמש באתר, ומשתמשים שגילם נמוך מ- 18 שנה חייבים לקבל את ההסכמה בכתב של הורה או אפוטרופוס בטרם השימוש באתר. MyHeritage אינה אוספת ביודעין מידע אישי המאפשר זיהוי מילדים שגילם נמוך מ-13 ובישראל נמוך מ-14(למידע נוסף ראה סעיף "משתמשים קטינים" בתנאי השימוש). אם נודע ל-MyHeritage כי ילד ישראלי שגילו נמוך מ-14 מסר לאתר מידע אישי המאפשר זיהוי, נפעיל מאמצים סבירים כדי להסיר מידע זה מהקבצים שלנו. אם מסרת מידע הנוגע לילד, את או אתה בתור ההורה או האפוטרופוס החוקי מסכימים בזאת לכך שנעבד ונשתמש במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו.

15. יצירת קשר איתנו בענייני פרטיות

אם יהיו לך שאלות כלשהן בקשר למדיניות פרטיות זו, בקשר לנהלי העבודה של האתר או בקשר לפעילות שלך באתר, תוכל ליצור קשר עם הממונה על הגנת הפרטיות שלנו (DPO) באמצעות הדוא''ל בכתובת dpo@myheritage.com, באמצעות הדוא''ל הייעודי privacy@myheritage.com או עם הנציגה שלנו באיחוד האירופאי/באזור הכלכלי האירופאי בכתובת הדוא''ל eurepresentative@myheritage.com.
כמו כן, תוכל ליצור קשר עם הממונה על הגנת הפרטיות כאשר תהיה מעוניין לבקש גישה או לקבל מידע בנוגע למידע האישי שאנחנו שומרים אודותיך ולהביא למחיקת מידע זה. אם עומדת לרשותך עילה לגיטימית, תוכל להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך. אנא שים לב שזכות הגישה לפרטי מידע אישי מסוימים עשויה להיות מוגבלת בנסיבות מסוימות.