בולגריה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בבולגריה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בבולגריה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים