סין - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בסין, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בסין אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים