קולורדו - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בקולורדו, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בקולורדו אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים