קפריסין - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בקפריסין, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בקפריסין אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים