אסטוניה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר באסטוניה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA באסטוניה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים