יוון - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר ביוון, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA ביוון אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים