יפן - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר ביפן, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA ביפן אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים