ירדן - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בירדן, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בירדן אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים