קנטקי - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בקנטקי, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בקנטקי אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים