לבנון - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בלבנון, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בלבנון אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים