מולדובה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר במולדובה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA במולדובה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים