פולין - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בפולין, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בפולין אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים