פוארטו ריקו - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בפוארטו ריקו, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בפוארטו ריקו אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים