אוקראינה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר באוקראינה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA באוקראינה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים