ונצואלה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בונצואלה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בונצואלה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים