רשומות לידה
החלפת קטגוריה או אוסף
שם
לידה
אב
אם
הוספת פרטים
מגורים
מילות מפתח
עוד
התאמת כל המושגים בדיוק
נקה טופס
חפש ברשומות לידה
שם
לידה
אב
אם
הוספת פרטים
מגורים
מילות מפתח
עוד
נקה טופס
CollectionCategoryDescriptionImage
רשומות לידה
רשומות לידה הן אחד המקורות העיקריים למידע משפחתי, בדרך כלל הן מופקות בתוך ימים מהלידה וכוללות לכל הפחות את שמות ההורים. פעמים רבות הן מכילות מידע נוסף על ההורים כולל מקומות לידתם, גילאיהם, מספר ילדיהם, והשתייכותם הדתית ברשומות טבילה. <br><br> לפני התקופה שבה ילדים נולדו בבית חולים, כתובת הבית הייתה נרשמת והיא חשובה להבנת המקום המגורים. רשומות בקטגוריה זו יכולים לכלול תוכן אשר יעזור לבקש העתקים משומרי רשומות חיים, ובמקרים מסוימים גם צילום של מסמך הרשומה המקורי.