לידה

רשומות לידה הן אחד המקורות העיקריים למידע משפחתי, בדרך כלל הן מופקות בתוך ימים מהלידה וכוללות לכל הפחות את שמות ההורים. פעמים רבות הן מכילות מידע נוסף על ההורים כולל מקומות לידתם, גילאיהם, מספר ילדיהם, והשתייכותם הדתית ברשומות טבילה.

לפני התקופה שבה ילדים נולדו בבית חולים, כתובת הבית הייתה נרשמת והיא חשובה להבנת המקום המגורים. רשומות בקטגוריה זו יכולים לכלול תוכן אשר יעזור לבקש העתקים משומרי רשומות חיים, ובמקרים מסוימים גם צילום של מסמך הרשומה המקורי.
רשומות לידה

שם

לידה

חישוב שנת לידה
היה בערך בן בשנה חישוב שנת לידה
אנא הכנס גיל תקף
אנא הכנס שנה תקפה

מגורים

אב

אם

מילות מפתח

נגר, או "גאון הדור"

נקה טופס