פטירה, קבורה, בתי קברות ומודעות אבל

תעודות פטירה מייצגות את אחד המקורות העיקריים למידע משפחתי, בדרך כלל מונפקות בתוך ימים מהמוות ומכילות מידע רב על אודות חיי האדם. לעתים קרובות, הן מכילות גיל, מקום לידה, שמות ההורים ומקום לידתם וכן את סיבת המוות.

עובדה חשובה, אשר לעתים לא נלקחת בחשבון, הוא שם בית הלוויות הרשום במסמכים, מקום זה בדרך כלל בעל מאגר הנתונים משל עצמו אשר יכול להוות תוספת על נתוני הפטירה. שם המדווח שמסר את המידע הכלול בתעודת הפטירה, יכול לתת קצה חוט לאיתורם של קרובים חדשים.

שם

לידה

חישוב שנת לידה
היה בערך בן בשנה חישוב שנת לידה
אנא הכנס גיל תקף
אנא הכנס שנה תקפה

פטירה/קבורה

מגורים

מילות מפתח

נגר, או "גאון הדור"

נקה טופס