אוסטריה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר באוסטריה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA באוסטריה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים