ברזיל - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בברזיל, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בברזיל אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים