צ'ילה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בצ'ילה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בצ'ילה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים