קולומביה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בקולומביה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בקולומביה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים