קוסטה ריקה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בקוסטה ריקה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בקוסטה ריקה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים