אקואדור - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר באקואדור, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA באקואדור אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים