הונגריה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בהונגריה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בהונגריה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים