ישראל - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בישראל, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בישראל אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים