איטליה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר באיטליה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA באיטליה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים