מוצא אתני קנייתי - המדינות בהן הוא נפוץ
המוצא האתני קנייתי נפוץ במדינות הבאות, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מוצא אתני אחר
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA אשר הינם ממוצא אתני קנייתי במדינה.
הצגת כל המדינות
מוצא אתני קנייתי
אנשים ממוצא קנייתי ירשו מורשת גנטית מגוונת מאוד, מאזור המאכלס כמעט כל קבוצה אתנית משמעותית המצויה ביבשת אפריקה. רוב הקנייתים שייכים לעמי בנטו שונים. הקבוצה האתנית השנייה בגודלה היא הלויה. במהלך העשורים האחרונים, התרחשו גלי הגירה גדולים בשל אי-היציבות הפוליטית והכלכלית בקניה, ואלו גרמו להצטברותן של אוכלוסיות קנייתיות גדולות בממלכה המאוחדת, בארצות הברית ובאוסטרליה. בקניה גדלו גם מספר גדול מהרגיל של אצנים מקצועיים, כאשר רובם בני שבט הקלנג'ין.