ברמודה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בברמודה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בברמודה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים