כווית - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בכווית, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בכווית אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים