ליכטנשטיין - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בליכטנשטיין, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בליכטנשטיין אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים