לוקסמבורג - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בלוקסמבורג, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בלוקסמבורג אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים