פנמה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בפנמה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בפנמה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים