פרו - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בפרו, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בפרו אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים