פיליפינים - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בפיליפינים, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בפיליפינים אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים