מוצא אתני אנגלי - המדינות בהן הוא נפוץ
המוצא האתני אנגלי נפוץ במדינות הבאות, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מוצא אתני אחר
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA אשר הינם ממוצא אתני אנגלי במדינה.
הצגת כל המדינות
מוצא אתני אנגלי
בריטניה - ובייחוד האזור המזרחי של האיים הבריטיים - אוכלסה באופן רציף ב-15,000 השנים האחרונות לפחות, עם מגוון אתני (עוד מלפני המאה ה-11) הכולל את הטרום-קלטיים, קלטיים, רומאים, אנגלו-סקסים, נורדים ונורמנים. לאחרונה - כלומר, החל מימי הביניים - מוצאים אתניים אחרים היגרו לבריטניה, בין אם בשל שהוזמנו (כדוגמת היהודים האירופים ב-1070, אשר הוזמנו על ידי וויליאם הכובש על אף שגורשו כ-200 שנים לאחר מכן), בשל סחר העבדים האפריקני (שהחל עוד בשנות ה-1730 לספירה) או בשל מסחר (כולל הקהילה הסינית העתיקה ביותר באירופה, שראשיתה עוד במאה ה-19). לאחר מלחמת העולם השניה, הגירה מגוונת זו התגברה בגלים, כך שכור ההיתוך של האתניות האנגלית הוגבר והפך אף מגוון יותר עם מוצאים אתניים מהקריביים, דרום אסיה ואפריקה. עם זאת, הקבוצה האתנית הבריטית הדומיננטית ''המקורית'' נשלטת בעיקר על ידי האנגלים כמובן, וכוללת את יורשיהם הקלטיים, יחד עם הוולשים, הסקוטים והאירים אשר גם התיישבו (בסדר זה) באנגליה המודרנית.