פורטוגל - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בפורטוגל, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בפורטוגל אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים